مسیر طلبه

درباره ما

در مسیر طلبگی همراه شما خواهیم بود

مسیر طلبه سامانه ای است که شما را, در راه پیشرفت در مسیر طلبگیتان کمک می کند

مسیر طلبه در نظر دارد با فعالیت در زمینه های ذیل در توانمندی و ارتقاء بهره وری طلاب, خدمات ارائه دهد:

1- مشاوره تحصیلی
2- اشنایی تفصیلی با مراکز و موسسات تخصصی حوزوی
3- آشنایی با افق های شغلی پیش روی طلبگی
4-آشنایی با رشته های تخصصی و اطلاعیه های ثبت نام و پذیرش
5- بیان تحلیل تیپ شخصیتی و ارائه ی مشاوره
6- آموزش مهارت های طلبگی به صورت رایگان به همراه اعطای مدرک رسمی
7- ارائه ی مشاوره ی آنلاین از ساعت 8 الی 14

ارزش های ما

۱-moshavereh tahsili-vector

مشاوره تحصیلی

وکتور دانشگاه

آشنایی با مراکز و موسسات تخصصی حوزوی

رشته تحصیلی تخصصی حوزوی

آشنایی با رشته های تخصصی حوزوی

۴-tip-vector

بیان تحلیل تیپ شخصیتی

۵-maharat-vector

آموزش مهارت های طلبگی

مشاوره تحصیلی

سید ابوالقاسم موسوی بایگی

مدیر سامانه بارش, مشاور و راهنمای شغلی, کارشناس رشته شناسی

محمدعلی قربانی

طراح و برنامه نویس سایت و مسئول it

سیدحمید فتاحی معصوم

مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی

محسن آخوندزاده

مسئول امور مالی و اداری

سیدحمید هاشمیان

مشاور

مهدی خیرخواه

کارشناس شخصیت شناسی و مدیر بخش کارآفرینی

محمد کاظم فتاحی زاده

مدیر اجرایی مرکز نوآوری و شکوفایی, کارشناس بخش کارآفرینی

آدرس مرکز نوآوری و شکوفایی حوزه علمیه: