مسیر طلبه

معرفی مشاغل طلبگی: مشاوره دینی و تربیتی

پرونده شماره ۳: مشاوره دینی و تربیتی

گام اول برای اینکه بخواهیم نقشه ای برای قدم گذاشتن در جاده طلبگی برداریم، انتخاب مقصد است. برای انتخاب مقصد نیز باید نسبت به ماموریت ها و رسالت هایی که به عهده طلاب است آگاهی داشته باشیم تا بتوانیم متناسب ترین آن ها را با توجه به استعداد، توانمندی، شخصیت و… خود انتخاب کنیم. ما سعی کرده ایم در اولین گام از نقشه راه مسیر طلبگی ابتدا ماموریت ها و وظایفی که به عهده طلاب است و هر کدام باید یکی از آن ها را بپذیرند و تمام تلاش خود را برای تحقق آن انجام دهند را ارائه کنیم.

هر طلبه بر اساس آیه مشهور نفر، که مبنای ایجاد و تشکیل حوزه های علمیه است، لازم است اقلا در یکی از عرصه های طلبگی که از این آیه استخراج می شود انجام وظیفه کند. این عرصه ها عبارتند از تفقه در دین، ابلاغ دین و اقامه دین.

۱-      تفقـه درديـن:

فهم دقيق، منسجم وكامل از دين اسلام بر پايه وحي و عقل و سخن و سيره پيامبر و امامان معصوم)عليهماسلام( به عنوان كاملترين برنامه ی رشد و تعالی انسان و از مهمترين رسالت های روحانيت شيعه می باشد

۲-       ابـلاغ ديـن:

تعليم، تبيين و نشر علوم و معارف اسلامی و پاسداشت آنها در برابر برداشت های نادرست و تبيين های ناصواب و تربيت نيروهای متخصص و آگاه به اين معارف از رسالت های روحانيت شيعه است.

۳-      اقامـه ديـن:

تحقق عينی اسلام در ابعاد مختلف (عقيدتی، تربيتی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی) در جوامع بشری، بر پايه قسط و عدل، نفی طاغوت، ايجاد و گسترش حكومت و تمدن اسلامی و زمينه سازی برای حاكميت جهانی دين با ظهور امام عصرعجل الله تعالی فرجه است.

هر یک از این عرصه های سه گانه مصادیق فراوانی (کارویژه ها و مشاغل طلبگی) را پیش روی طلاب قرار می دهد که به عنوان وظایف و رسالت های اصلی طلاب تلقی می شود. و طلاب حوزه های علمیه موظفند یکی از این مصادیق را انتخاب نموده و برای تحقق آن تلاش کنند. انجام صحیح هر یک از ماموریتها و رسالت های حوزوی نیاز به همراه داشتن این سه عنصر دارد. دانش، مهارت و معرفت.

این سه مورد برای انجام هرکاری لازم است. از سخن گفتن با دوست و خانواده خود که بدیهی ترین کار روزانه شماست بگیرید تا فرستادن ماهواره به فضا. شما برای یک سخن گفتن ساده باید بدانید چه چیزی می گویید، (دانش) در چه شرایطی می گویید (معرفت) و چگونه آن را بیان می کنید (مهارت). انجام صحیح همه این اقدامات نیاز به دانش، معرفت و مهارت دارد و بدون هر یک از این سه مورد یک جای کار لنگ خواهد زد.

۱-      دانش:

آنچه ما در حوزه می آموزیم به لحاظ اینکه بالفعل و مستقیم در جامعه کاربرد ندارد و به عنوان علوم آلی و ابزاری برای اجتهاد و استنباط به کار می آید، پاسخگوی نیاز دانشیِ طلاب برای ارائه خدمات دینی به جامعه نمی باشد. گرچه اعتقاد داریم آموختن آنها برای ایجاد هویت و ادبیات طلبگی ضروری است و بدون ممارست و یادگیری علوم حوزوی نمی توان حق مطلب را برای پذیرفتن و به انجام رساندن ماموریت های طلبگی ادا کرد. اما باید پذیرفت که این دانشها و علوم حوزوی لازم است اما به هیچ عنوان کافی نیست. لذا هر طلبه متناسب با نقشی که برای خود انتخاب می کند، باید دانش های تکمیلی و لازم برای ایفای آن نقش را بیاموزد. در نتیجه ما برای تحقق رسالت هایی که به دوش داریم به دو دسته دانش نیاز داریم:

دانش های اصلی: همه دانش های حوزوی که طلاب در مقطع عمومی، تخصصی و عالی، موظف به فراگیری آن هستند.

دانش های تکمیلی: دانش هایی که متناسب با ماموریت طلاب در کارویژه ها لازم است فراگرفته شود.

۲-      معرفت:

به عقیده ما افرادی که با این هدف به حوزه آمده اند که در یکی از مشاغل طلبگی مشغول شوند و از جایگاه اجتماعی آن شغل طلبگی، حقوق و مزایای دیگر آن بهره مند شوند، با طلابی که با هدف پذیرفتن یکی از نقش های طلبگی که تحقق آن به عهده سازمان حوزه است و جزء ماموریت ها و رسالت های حوزوی است، به میدان آمده اند، تفاوت فاحشی دارند. هرچند که در عمل، هر دو دسته اقدامات واحد و مشابهی را انجام میدهند. دلیل ما بر این ادعا، تفاوت تاثیر حضور و عملکرد افرادی است که هم اکنون در ادارات و سازمان های فرهنگی و مذهبی مشغول فعالیت هستند.  همان تفاوتی که در رفتار و گفتار این دو دسته وجود دارد. برای مثال دسته اول خود را کارمندانی می دانند که در گذشته درس طلبگی نیز خوانده اند و سال ها در حوزه مشغول بوده اند. اما دسته دوم خود را طلبه ای می دانند که هم اکنون یکی از نقش های طلبگی را پذیرفته و در حال ارائه خدمات طلبگی به جامعه است.

لذا ما در طراحی نقشه راه مسیر طلبگی به این نکته توجه داشته ایم که حوزه علمیه به افرادی آشنا با هویت طلبگی و پذیرنده نقش ها و ماموریت های طلبگی و آگاه نسبت به تاثیرگذاری آن نقش در جامعه، نیاز دارد و برای تربیت چنین افرادی محتوای لازم را طراحی نموده ایم.

از طرفی انجام و تحقق هر یک از نقش های طلبگی نیاز به آگاهی و شناخت لازم نسبت به شرایط و محیط انجام آن ماموریت دارد که برای ایفای هرچه بهتر آن نقش تاثیر بسزایی دارد. ما نام این اگاهی را نیز بصیرت نهاده ایم. پس در این بخش نیز ما به دو دسته شناخت وآگاهی نیاز داریم:

هویت: آنچه یک طلبه باید در مورد هویت طلبگی و نقش مهم یک طلبه در ایجاد تمدن نوین اسلامی بداند.

بصیرت: آنچه یک طلبه به عنوان پذیرنده نقش اجتماعی خود در انجام یکی از کارویژه های طلبگی باید بداند.

۳-      مهارت:

هر چقدر نسبت به امری دانش داشته باشید و از محیط و شرایط انجام آن شناخت کافی داشته باشید اما مهارت لازم را برای انجام آن نداشته باشید، نمی توانید از عهده آن به صورت مطلوب و مورد انتظار برآیید. مهارت، هنر کاربرد و استفاده از دانش و ابزار است. یک مکانیک حتی اگر بهترین ابزارهای تعمیر یک ماشین را داشته باشد اما مهارت استفاده از آن ها را نداشته باشد، نمی تواند آن را تعمیر کند. شما هر مقداری که مهارت های بیشتری کسب کنید، به دلیل لذتی از کاربرد آن مهارت می برید، اشتیاق بیشتری به مهارت آموزی در ابعاد مختلف پیدا خواهید کرد. در نتیجه اگر قبل از اقدام به یادگیری مهارت های شغلی، به آموختن مهارت های توسعه فردی که به نوعی از قبیل مهارت های زندگی کردن و رشد فردی است بپردازید، قطعا آمادگی و اشتیاق بیشتری به فراگیری مهارت های شغلی خواهید داشت. با این اوصاف باید گفت آمادگی برای انجام یکی از ماموریت های طلبگی علاوه بر آنچه گذشت نیاز به آموختن دو دسته مهارت دارد:

    مهارت های توسعه فردی: مهارت هایی که به طلبه کمک می کند تا یاد بگیرد تمامی قابلیت ها و توانایی های خود را بهبود ببخشد مانند خودشناسی، حل مساله، تصمیم گیری، تفکر خلاقانه و نقادانه و …

مهارت های تخصصی: مهارت هایی که برای انجام کارویژه های پذیرفته شده لازم است فراگرفته شود.

پرونده شماره ۳: مشاور دینی و تربیتی

۱-  تعریف کارویژه و جایگاه آن در رسالت های طلبگی

تعریف و هدف:
مشاوره یک دانش کاربردی بین رشته ای است که با استفاده علوم مختلف انسانی، روان شناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، آموزه های اسلامی، آسیب شناسی اجتماعی، فلسفه، انسان شناسی، هنر و بهداشت و با هدف کمک به مردم در سطح پیشگیری از معضلات رفتاری، و رشد استعداد های فطری آدمی راه اندازی شده است و هدف از آن تربیت متخصصان و کارشناسانی است مؤمن، معتقد به اسلام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه که بتوانند امر راهنمایی و مشاوره را در هسته های مشاوره آموزش و پرورش، مراکز تربیت معلم، دانشسراها، دانشگاه ها مرکز نظامی هوایی، دریایی و زمینی سیاه. ارتش، نیروی انتظامی ، صنعتی، قضایی، زندان ها، بیمارستان ها، کمیته امداد امام (ره)، هلال احمر و سایر موسسات آموزشی و تربیتی، بنیادها و سازمان های دولتی و یا خصوصی عهده دار شوند.

مشورت گرفتن تلاش برای جمع کردن عقل ها و به تکامل رساندن تدبیرها است.

کاهش خطا، افزایش امنیت کاری، بهبود بخشیدن به امور، لذت بردن از تلاشی که انسان ها انجام می دهند، دوری از دوباره کاری و موازی کاری، احساس پیروزی و بالندگی و غرور، قدرشناسی از نعمت عقل و استفاده از همه نعمت ها در همه زمینه ها میوه هایی هستند که از باغ خردورزی چیده می شوند و در کشورهای پیشرفته، اصل اسلامی و مهم مشورت، مشاوره گرفتن، مشاور داشتن و اهمیت به خود جمعی یک اصل اساسی در پیشرفت همه امور است.

پیچیدگی های زندگانی امروز و پیوستگی هایی که کلیه علوم را در بعضی از زمینه ها به هم وابسته کرده است، ضرورت مشاوره گرفتن و مشورت دادن را بسیار مهم و حائز اهمیت نموده است.

۲-   زیر مجموعه های این کارویژه طلبگی و فرصت های شغلی

کار در مدرسه از جمله محیط های کاری برای فارغ التحصیلان این رشته می باشد. مشاوران مدرسه در مسائلی همچون یادگیری تکنیک های درس خواندن ، کاهش استرس دانش آموزان و یا حل برخی از بحران ها و مشکلات آنان در خارج از مدرسه می پردازند. فعالیت در پیش دبستانی ها ، مهد کودک ها و همچنین استخدام در آموزش و پرورش از دیگر فرصت های شغلی این رشته محسوب می شوند. ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش از جمله فرصت های استخدام در مدارس می باشد. شایان ذکر است پذیرفته شدگان نهایی این آزمون مکلف اند ، پیش از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی، تعهد محضری رسمی مبنی بر ۱۰ سال خدمت (به شرط موفقیت در دوره و تمدید استخدام) در محل قبول شده ، به آموزش و پرورش بسپارند.

از دیگر حوزه های فعالیت رشته مشاوره می توان به کار کردن در زندان ها ، مراکز توانبخشی ، بیمارستان ها ، کلینیک های ترک اعتیاد و همچنین در صورت دریافت مجوز فعالیت در دفاتر خصوصی اشاره کرد. توجه داشته باشید که تمامی حیطه های شغلی مذکور مرتبط با مشاوره می باشد و فارغ التحصیلان می توانند با تحصیل در هر یک از گرایش ها در مقاطع بالاتر به فعالیت تخصصی تر در هر یک از این زمینه ها بپردازند.

 مشاغل مربوط:

۱- مشاور مدرسه

۲- مشاور مراکز بهداشت

۳- روانکاو

۴- مشاور امور خانواده

۵- مشاور در امور معلولین

۶- مشاور کودکان در مهد کودک

۷- مشاور در امور زندانیان

۸- مشاور امور مطبوعاتی

۹- مشاور امور حقوقی

۱۰- مشاور امور تبلیغی و دینی

گرایش های شغل مشاوره

رشته مشاوره در مقطع کارشناسی فاقد گرایش بوده و در کارشناسی ارشد دارای چهار گرایش “مدرسه” ، “خانواده” ، “شغلی” و “توانبخشی” می باشد که در ادامه مقاله به توضیح مختصری درباره هر یک از این حوزه ها می پردازیم.

گرایش مشاوره خانواده

مشاوره خانواده را می توان پرطرفدارترین گرایش مشاوره دانست. مشاوران خانواده در تلاش اند تا بتوانند با دانش خود به ارتقا ، سلامت و استحکام خانواده ها کمک کنند. مشورت در حیطه تربیت فرزندان ، پیشگیری از طلاق و مشاوره در زمینه دعواهای خانوادگی و زناشویی از جمله حوزه های فعالیت فارغ التحصیلان این گرایش می باشند.

 

گرایش مشاوره مدرسه

مشاوران مدرسه به دانش آموزان کمک می کنند تا در زمینه تحصیلی پیشرفت کرده و همچنین دچار آسیب های اجتماعی مانند بزهکاری و اعتیاد نشوند. از تخصص های این گرایش می توان به جلوگیری از افت تحصیلی در دانش آموزان و درمان آن و همچنین برنامه ریزی درسی اشاره کرد.

 

گرایش مشاوره شغلی

همانطور که از نام این گرایش پیداست ، حوزه فعالیت آنان در زمینه های شغلی مانند ایجاد انگیزه در افراد ، جهت گیری شغلی و نیز مهارت پیدا کردن کار و ارائه راهکارهایی در زمینه کار آفرینی می باشد.

 

گرایش مشاوره توانبخشی

این گرایش از سه گرایش دیگر نوپاتر است. اکثر افراد با شنیدن نام “توانبخشی” تصور می کنند که حوزه فعالیت آن تنها مرتبط با کودکان استثنایی و کم توان ذهنی و جسمی است ، در حالی که این تصور به کل غلط بوده و توانبخشی حیطه گسترده تری را در برمی گیرد.

متخصصان در این گرایش به منظور توانمند سازی افراد آسیب دیده در زمینه های روانی و جسمی به آنان کمک می کنند. مانند مشاوره توانبخشی به افرادی که دچار اعتیاد شده اند و همچنین کمک به زندانیان ، معلولین و یا سالمندان از جمله فعالیت های یک مشاور توانبخش در جامعه می باشند.

 

۳- تیپ های شخصیتی مناسب

معرفی تیپ های شخصیتی به این معنا نیست که سایر تیپ های شخصیتی نمی توانند مشاور خوبی باشند. یا اینکه اصلا به این کارویژه وارد نشوند. بلکه به این معناست که تیپ های معرفی شده برای این شغل و کارویژهمناسب ترند و احتمال موفقیت آن ها بیشتر است. آن ها می توانند در زمان کمتر و با هزینه کمتری برای این کارویژه آماده شوند. برای اینکه بدانید تیپ شخصیتی شما چیست می تواند در تست شخصیت شناسی mbti به رایگان شرکت کنید.

تیپ های مناسب تر برای کارویژه مشاوره:

ISTJ  INFJ   ENFJ    ISFJ

۴- دانش لازم

·         دانش های اصلی

علوم حوزوی برای تکمیل سطح دو حوزه علمیه

·         دانش تخصصی (تکمیلی)

به طور قطع کسی که می خواهد در مسند مشورت دادن بنشیند باید در حد قابل قبولی از بسیاری از پیوستگی ها و ارتباطاتی که علوم با یکدیگر دارند مطلع باشد. نمی شود شما به فردی در زمینه مالی مشورت بدهید ولی از رفتارهای اجتماعی جامعه ای که آن فرد در آن زندگی می کند مطلع نباشید و از آن غفلت کنید. نمی توان در مورد مسائل ورزشی اظهارنظر کرد ولی ترکیب سنی جامعه، نیازها و انتظارت آنها را نشناخت.

همانطور که ملاحظه می کنید مشورت به جهت کاربرد عملی آن کاری بسیار دشوار، مسئولیت آور و پر مخاطره است. یک مشورت صحیح فرد را به آب و یک مشورت غلط انسان را به سراب می کشاند.

۱- روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

۲- مبانی راهنمایی و مشاوره

۳- روانشناسی تحولی

۴- پایه مباحث اساسی در روانشناسی

۵- آموزه های مشاورهای در قرآن و حدیث

۶- مشاوره در بحران

۷- روانشناسی تربیتی

۸- سنجش و ارزیابی در مشاوره

۹- مسائل جوانان و نوجوانان

۱۰- روان شناسی شخصیت

۱۱- آسیب شناسی روانی

۱۲- مددکاری اجتماعی

۱۳- کاربرد آزمونهای هوش و استعداد در مشاوره

۱۴- کاربرد کامپیوتر در مشاوره

۱۵- آمار استنباطی و کاربرد SPSS پایه آمار توصیفی

۱۶- راهنمایی و مشاوره تحصیلی

۱۷- روانشناسی اجتماعی

۱۸- آسیب شناسی روانی خانواده

۱۹- آشنایی با مشاوره طلاق

۲۰- مشاوره در سازمانها

۲۱- نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی

۲۲- نظریه های مشاوره و روا ندرمانی مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی

۲۳- مشاوره با افراد دارای اختلالات یادگیری

۲۴- کاربرد آزمونهای رغبت سنج

۲۵- مشاوره بهداشت روانی

۲۶- مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی

۲۷- مشاوره توان بخشی افراد با نیازهای خاص

۲۸- مشاوره اصلاح رفتار

۲۹- مشاوره و روان درمانی معنوی-اسلامی

۳۰- مشاوره بزهکاران و بزهدیدگان

۳۱- مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

۳۲- راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان 

۳۳- مشاوره خانواده و ازدواج تخصصی

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مشاوره

دانشگاه هایی که در ادامه عرضه شده اند ، معمولا هر ساله رشته مشاوره را ارئه می دهند. این لیست با توجه به دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی ، جمع آوری شده است.

·         مراکز حوزوی

۱- موسسه آموزشی عالی امام رضا (ع)

۲- مرکز تخصصی علامه مجلسی اصفهان

۳- مرکز تخصصی عالم آل محمد(ص) تهران

۴- مرکز تخصصی امام خمینی قم (اجرای رشته در شیراز)

۵- موسسه عالی اخلاق و تربیت تهران

۶- دانشگاه معارف اسلامی در مقطع ارشد

۷- موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی- روانشناسی

۸- جامعه الزهرا (س)

·         مراکز دانشگاهی

۱- دانشگاه تهران

۲- دانشگاه اصفهان

۳- دانشگاه الزهرا

۴- دانشگاه اراک

۵- دانشگاه خوارزمی

۶- دانشگاه رازی کرمانشاه

۷- دانشگاه شهر کرد

۸- دانشگاه شهید بهشتی

۹- دانشگاه شهید چمران اهواز

 

۵- مهارت های لازم

·         مهارت های توسعه فردی

مهارت های ده گانه توسعه فردی که عبارتند از:

خودشناسی، همدلی، حل مساله، تصمیم گیری، یادگیری، کنترل استرس، کنترل هیجانات، تفکر خلاق، تفکر نقدانه، ارتباط موثر.

 

·         مهارت های تخصصی

مهارت های مشاوره ای، بزرگی ابعاد خود را از بزرگی مخاطبینی می گیرند که فرد مشاور در رابطه با آنها قرار می گیرد. مهارت های مشاوره ای علاوه بر قدرت و توانایی درونی افراد برای آگاهی بخشی و وارد کردن افراد به افق های بالاتر، به فرد می آموزند که چگونه صحیح فکر کند. به قول معروف، مشاور خوب مشاوری است که برای رفع مشکل مراجعین خود به آنها ماهیگیری بیاموزد نه ماهی داشتن را. مهارت های مشاوره ای در بستر زمان به بلوغ رسیده و فردی که مهارت های مشاوره ای را داراست باید روزها استاد و شب ها شاگرد باشد.

مهارت های مشاوره ای به طور کلی از درون فرد می جوشند و پس از این جوشش برای رشد و بلوغ و تکامل، نیازمند مطالعه، دقت، توکل، هوشیاری و کسب تجربه فراوان اند. با یادگیری این مهارتها میتوانیم فرایند مشاوره را ساده کنیم و به برقراری یک رابطه ی یاورانه با مراجع دست یابیم. مشاوران مهارتها را از راه تحصیل و کار عملی کسب می کنند. این مهارتها عبارتند از :

۱- مهارتهای ارتباطی

۲- مهارتهای غیر کلامی

۳- مهارتهای ارتباط کلامی

۴- مهارتهای تشخیصی

۵- مهارتهای انگیزشی

۶- مهارتهای مدیریتی

اگر بخواهیم دسته بندی مهارت ها را فرایندی بررسی کنیم و مطابق شبیه سازی یک جلسه مشاوره مهارت های لازم را ارائه کنیم این مهارتها شامل چهار بخش هستند که به ترتیب عبارتند از :

۱. مهارتهای آغاز و شروع مشاوره

۲. مهارتهای گوش دادن

۳. مهارتهای درگیر شدن

۴. مهارتهای جهت دادن

 

۶- شناخت لازم

·         هویت و نقش یک طلبه به عنوان مشاور دینی و تربیتی

یکی از مهمترین رسالت های طلاب ارائه مشاوره دینی و تربیتی به جامعه است.

·         نقش و جایگاه مشاور دینی و تربیتی در جامعه

خصوصیات راهنما يا مشاور خصوصیات راهنما یا مشاور در موفقیت کارش تأثیر به سزائى دارد. راهنما و مشاور باید

۱- از سلامت روانى و جسمانى برخوردار باشد و از بخل و حسد و دروغ بپرهیزد؛

۲- باهوش باشد و به راحتى و صراحت و فصاحت صحبت کند و توانائى الزم براى استدلال و درک و فهم مطالب را داشته باشد.

۳- به انسانها و حل مسائل و مشکلات آنان علاقمند باشد

۴- در روابط خود با دیگران انعطاف پذیر و صبور باشد و کسى را به تبعیت از خویش مجبور نکند

۵- صمیمى و مهربان و رازدار باشد و به دیگران احترام بگذارد.

۶- از توانایی ها و محدودیتهاى خود آگاه باشد.

۷- در زمینه مشاوره، روانشناسی، تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، و نیز امکانات شغلى و تحصیلى و بهداشتى جامعه آگاهى داشته باشد

۸- حضور ذهن داشته باشد و بتواند سؤالات دقیق و مناسب را به موقع مطرح سازد

۹- به مطالعه و افزایش دانش خود علاقه مند باشد و بکوشد در جریان جدیدترین مطالب علمى درباره رشته خود قرار گیرد.

۱۰- در برقرارى رابطه با انسانها مجرب باشد و تحمل شنیدن مطالبى را که خود به آنها معتقد نیست داشته باشد.

شرایط پذیرش در مصاحبه ورودی رشته مشاوره

۱- دارای قدرت بیان

۲- متقى، خوشنام و علاقمند به خدمت صادقانه و خالصانه به همنوع

۳- برخورداری از حلم، حوصله و بردباری و توانایی کنترل خویشتن

۴- نوع دوستی و علاقه و توجه به رفاه افراد انسانی

۵- برخورداری از توانایی های لازم برای برقراری روابط انسانی

۶- علاقمند به کمک افراد در حل و رفع مشکلات عقلانی، عاطفی، روانی، اخلاقی خانوادگی، اجتماعی، تحصیلي و رفتاری

۷- خلاقیت و نوآوری در پیدا کردن راه حل های مناسب برای مشکلات انسانی

 

تفاوت رشته های مشاوره و روانشناسی

این دو رشته در موقعیت های شغلی موجود در جامعه چندان تفاوت چشمگیری ندارند. دانشجویان در هر دو رشته مذکور به بررسی و مطالعه مسائل مختلف در زمینه روانشناختی می پردازند.

اما درمورد تفاوت های این دو رشته می توان گفت که رشته روانشناسی بیشتر مرتبط با مسائلی همچون آسیب شناسی و اختلالات روانی است و افرادی که دچار آشفتگی های روحی و روانی هستند را مورد مطالعه قرار می دهد. تمرکز روانشناسان بیشتر روی درمان افراد می باشد ، اما مشاوران بیشتر در حیطه ی پیشگیری فعالیت دارند و فعالیت آنان مرتبط با افرادی سالمی است که دچار بحران شده اند.

از دیگر تفاوت های دو رشته مشاوره و روانشناسی این است که روانشناسی یک رشته تحقیقاتی محسوب می شود درحالی که مشاوران از نظریه های حوزه روانشناسی در حل مشکلات افراد کمک می گیرند.

تفاوت های عمده میان روانشناسی و مشاوره

یکی از تفاوت های عمده میان روانشناسی و مشاوره این است که روانشناسی بیشتر روی افراد نابهنجار و اختلال های شخصیت کار می کند ولی در مشاوره تمرکز روی افراد بهنجار تری است. افراد به هر کدام علاقه بیشتری دارند می توانند آن را انتخاب کنند.

تفاوت بازار کار ارشد مشاوره و روانشناسی

تفاوت بازار کار ارشد مشاوره و روانشناسی و توانایی کار در این دو رشته، سومین نکته ای است که به داوطلبان برای انتخاب کمک می کند. بعضی به اشتباه فکر می کنند کار در این حیطه ها راحت است و صرفا با خواندن ارشد می توانند به رویاهای خود برسند؛ ولی کار با افراد نابهنجار سختی های خودش را دارد که دو سال ارشد کفایت نمی کند. در مجموع مشاوران با مشکلات خفیف و سطحی تر مانند مشکلات دانش آموزان، دانشجویان، افرادی که نیازمند راهنمایی در انتخاب رشته، شغل، همسر و برنامه ریزی می باشند و برای انتخاب های خود دچار سردرگرمی و فشار هستند، سر و کار دارند. معمولا جلسات مشاوره در یک یا دو جلسه به نتیجه می رسد اما جلسات روان شناسی شاید در برخی اوقات به ۱۵ جلسه و یا بیشتر برسد.

چند مورد از نقاط ضعف و عدم موفقیت داوطلبان تغییر رشته ای در رشته روانشناسی عبارتند از:

۱- فرسودگی رشته روانشناسی نسبت به رشته مشاوره بیشتر است؛ علت هم کار با افراد نابهنجار است.

۲- شرکت کننده در رشته روانشناسی نسبت به رشته مشاوره بیشتر است و همین قبولی فرد را در این رشته سخت تر می کند.

۳- یادگیری مطالب رشته روانشناسی نسبت به مشاوره سخت تر است و فهم آن برای افرادی با رشته های غیر مرتبط دشوارتراست؛ زیرا مطالب بیشتر مربوط به آسیب شناسی فرد می شود ولی مطالب مشاوره قابل فهم تر و کاربردی تر است.

توانایی ها و تخصص های رشته مشاوره

آیا شنونده خوب و صبوری هستید؟ آیا تا به حال خواسته اید نه تنها به اطرافیان خود بلکه به غریبه ها کمک کنید؟ آیا دارای روحیه قوی می باشید؟ آیا زمانی که یک کودک کار و یا کودک دارای اختلال جسمی و یا حتی یک فرد معتاد را می بینید علاقه دارید که به بهبود او کمک کنید؟ اگر جواب شما به این سوالات مثبت است پس شما می توانید وارد عرصه مشاوره شوید.

مشاوران می بایست دارای آرامش درونی و صبر قابل توجهی باشند و همچنین از توانایی تاثیر گذاری بالایی برخوردار باشند. جالب است بدانید که تمام توانایی های این رشته بر پایه تجربه و تحصیل بنا نشده است بلکه مشاوران باید ذاتا دارای هنر ارتباط برقرار کردن با دیگران ، حس همدلی با افراد و همچنین هنر خوب گوش دادن و خوب سخن گفتن را دارا باشند تا بتوانند در زمینه های شغلی خود موثر و موفق ظاهر شوند. از دیگر مهارت های یک مشاور موفق می توان به توانایی ایجاد یک فضای امن و مطمئن برای مراجعین اشاره کرد تا آنان به راحتی به بیان دغدغه ها و بحران های خود بپردازند.

همچنین مشاوران می بایست در زمینه های مختلف اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی و اقتصادی اطلاعات کافی داشته تا بتوانند در صورت لزوم به بررسی مشکلات افراد در این زمینه ها بپردازند.

 

۷- مجوزهای لازم برای تاسیس دفتر مشاوره

کلیه اطلاعات در مورد تاسیس دفتر مشاوره و اشتغال در فرصت های شغلی ممکن در سامانه بارش در قالب مقالات شغلی به علاقمندان ارائه شده است.

مشاهده شرایط اعطای پروانه مشاوره خانواده

برچسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *