مسیر طلبه

وصیت نامه شهید کاظم تدین

وصیت شهید تدین به همسرش:

در هنگام رفتن به من گفت: اگر شهید شدم، از من راضی باش.

سعی کن یادگاری من را به‌خوبی تربیت کنی.

اگر کسی از من دل‌خوری داشت، سعی کن دلش را به‌دست آوری و از من راضی‌اش کنی …

برای مشاهده وصیت نامه سایر شهدای روحانی کلیک کنید

برچسب