مسیر طلبه

وصیت نامه شهید سیدعبدالکریم هاشمی نژاد

وصیت نامه ای برای این شهید در دسترس نیست.

برای مشاهده وصیت نامه سایر شهدای روحانی کلیک کنید

برچسب