مسیر طلبه

وصیت نامه شهید سید علی اندرزگو

وصیت نامه ای کوتاه از شهید اندرزگو:

شهید اندرزگو در آخرین دیداری که با همسرش داشته به او می گوید :

من میروم و ممکن است دیگر مرا نبینی

اما دوست دارم فرزندانم را به گونه ای بزرگ کنی که جز به انجام رسالت و مسئولیت مکتبی به هیچ چیز دیگر فکر نکنند

تا شایستگی ادامه راه را پیدا کنند ..

برای مشاهده وصیت نامه سایر شهدای روحانی کلیک کنید

برچسب