مسیر طلبه

خاطرات شهید سیداحمد شوقی مزار

خاطره ای از شهید شوقی به نقل از همسرش:

اهل عبادت بود و فرزند نماز.

از قامت بلند نمازش شکوفه‌هاي عرفان مي‌باريد و در چشمان حيا و نجابتش نور ايمان ساطع بود.

سفارشش اين بود که بچه‌ها را با وضو شير بدهم.

مرد توکل و صبر بود.

به ياد دارم زماني که از جبهه آمده بود در حالي که عبايش سوراخ شده بود.

پرسيدم که براي چه عبايتان به اين صورت در‌آمده؟ گفتند: لياقت عبايم از خودم بيشتر بود .

برای مشاهده خاطرات سایر شهدای روحانی کلیک کنید

برچسب