مسیر طلبه

سطح چهار تخصصی

معرفی رشته فلسفه سطح چهار حوزه علمیه

رشته فلسفه سطح چهار حوزه علمیه

معرفی رشته فلسفه – سطح چهار مجموعه‏ آموزشی مرکز تخصصی فلسفه اسلامی قم تعریف سطح چهار آموزشی – پژوهشی حکمت متعالیه، سومین مقطع از تحصیلات حوزوی در رشته فلسفه است، که طلاب پس از گذراندن این دوره، با محوریت اسفار اربعه، توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظریه و پاسخ به …

ادامه نوشته »

معرفی رشته فقه سیاسی سطح چهار حوزه علمیه

معرفی رشته فقه سیاسی سطح چهار حوزه علمیه

معرفی رشته فقه سیاسی – سطح چهار حوزه علمیه مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی قم الف. دروس  پیشنیاز رشته فقه سیاسی: ردیف عنوان درس تعداد واحد ۱ مبانی  علم سیاست ۲ ۲ اندیشه های سیاسی در غرب ۱و ۲ ۴ ۴ جامعه شناسی سیاسی ۲ ۵ نظریه­های جدید در …

ادامه نوشته »

معرفی رشته فقه خانواده مقطع سطح چهار حوزه علمیه

معرفی رشته فقه خانواده مقطع سطح چهار حوزه علمیه

معرفی رشته فقه خانواده مقطع سطح چهار حوزه علمیه مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی قم الف. دروس پیشنیاز رشته فقه خانواده ردیف عنوان درس تعداد واحد ۱ مقدمه علم حقوق ۲ ۲ فلسفه حقوق ۲ ۳ نظام خانواده در اسلام ۴ ۴ حقوق خانواده ج.ا. ایران۱ ۲ ۵ حقوق …

ادامه نوشته »

معرفی رشته فقه جزا سطح چهار حوزه علمیه

معرفی رشته فقه جزا سطح چهار حوزه علمیه

معرفی رشته فقه جزا – سطح چهار حوزه علمیه مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی قم درس کلیات فقه جزا این درس با سرفصل های زیر در سه نیم سال به صورت درس هر روزه ارائه می گردد مقدمه: نظام کیفری اسلام جرم مجرم مجازات قواعد فقه جزا: قاعده درء …

ادامه نوشته »

معرفی رشته فقه اقتصاد سطح چهار حوزه علمیه

معرفی رشته فقه اقتصاد سطح چهار حوزه علمیه

رشته فقه اقتصاد – سطح چهار مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی قم  درس خارج فقه ابواب خاص اقتصادی قابل ذکر  است که بخشی از این دروس به تشخیص گروه پس از ارائۀ درس خارج فقه العقود (مشترکات عقود) به مدت حدودا چهار نیمسال – هفته ای ۵ جلسه ارائه …

ادامه نوشته »