مسیر طلبه

رادیو هدایت

درسنامه صوتی تکنیک های تصمیم گیری

منبع مطالعاتی دروس: کتاب ذهن زیبا اثر دکتر مجتبی لشکربلوکی – استاد شامخی ویژگی محتوای فایل های صوتی: موجز و کوتاه کاربردی و تمرینی قابل تطبیق با واقعیت های روز فصل اول: تحلیل هوشمندانه فصل دوم: تصمیم هوشمندانه فصل سوم: سرمایه گذاری هوشمندانه فصل چهارم: زندگی هوشمندانه فصل اول: تحلیل …

ادامه نوشته »