معرفی رشته اقتصاد مقطع کارشناسی

image_pdfimage_print

معرفی رشته اقتصاد – کارشناسی

مجموعه ‏های آموزشی رشته اقتصاد

 1. مؤسسه امام خمینی قم
 2. دانشگاه مفید قم
 3. دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

تعریف

رشته‌ اقتصاد به لحاظ موضوعي داري دو وجه مشکل و آسان بوده و از اين جهت که سرنوشت يک کشور در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، علمي، تکنولوژي و صنعتي و نيز رفاه آحاد جامعه در گرو چگونگي وضعيت اقتصاد است، اهميت بسيار دارد. با استفاده از اين دانش است که روند رشد اقتصادي کشور رقم خورده و به طور کلي سرنوشت حال و آينده جامعه تعيين مي‌شود و پرواضح است، موضوعي اين چنين که عهده‌دار اين درجه از اهميت است، بسيار مهم و حساس خواهد بود.

اهداف رشته اقتصاد

هدف از تشکیل رشته اقتصاد، تربیت نظریه‌پرداز در عرصه اقتصاد و اقتصاد اسلامی است. در حقیقت هدف، تربیت افرادی است در مسیر شهید سیدمحمدباقر صدر و استاد مطهری که بتوانند در عرصه اقتصاد اسلامی ایده‌پردازی کنند و به تولید علم بپردازند. در سطح پایین‌تر، تربیت محقق و مدرس اقتصاد و اقتصاد اسلامی در مراکز علمی کشور و همچنین تربیت مدیرانی لایق و متعهد، برای سامان‌بخشی به امور اقتصادی کشور است.

نظام آموزشی

نظام آموزشی این رشته در دانشگاه علوم اسلامی رضوی به صورت بازه زمانی ۴ تا ۵ ‌ساله و در مؤسسه امام خمینی حداقل ۵/۳ و حداکثر ۶ سال خواهد بود. نظام آموزشی در مجموعه های فوق تلفیقی از حوزه ودانشگاه بوده و از روش های حوزه و دانشگاه نظیر روش های مباحثه و مکاشفه استفاده می شود.

شرایط پذیرش رشته اقتصاد

 1. دارا بودن مدرک پیش‌دانشگاهی یا سطح یک حوزه
 2. قبولی در آزمون ورودی
 3. قبولی در مصاحبه شفاهی – دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 4. تأیید نهایی در تحقیق میدانی به عمل آمده توسط هسته گزینش دانشگاه در خصوص مسائل اخلاقی، سیاسی، روحی روانی، اعتقادی و اجتماعی – دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 عناوین و مشخصات تفصیلی دروس در مؤسسه امام خمینی

 1. دروس عمومی:
ردیف نام درس تعداد واحد ساعت ردیف پیش نیاز
۱ اخلاق اسلامی ۲ ۳۲
۲ تربیت بدنی ۱ ۱ ۳۲
۳ تربیت بدنی ۲ ۱ ۳۲ ۲
۴ انقلاب اسلامی ایران ۲ ۳۲
۵ زبان خارجه ۳ ۴۸
۶ زبان فارسی ۳ ۴۸
۷ اندیشه اسلامی ۱ ۲ ۳۲
۸ اندیشه اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۷
۹ دانش خانواده و جمعیت ۱ ۱۶
۱۰ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ۲ ۳۲
۱۱ تفسیر موضوعی قرآن ۲ ۳۲
جمع ۲۱    

 

 1. دروس اصلی (مشترک):
ردیف نام درس تعداد واحد ساعت ردیف پیش نیاز
۱۲ قرآن شناسی ۱ ۲ ۳۲
۱۳ قرآن شناسی ۲ ۲ ۳۲
۱۴ قرآن شناسی ۳ ۲ ۳۲
۱۵ خداشناسی ۳ ۴۸ ۱۲، ۱۳، ۱۴
۱۶ جهان شناسی ۲ ۳۲ ۱۵
۱۷ راه و راهنماشناسی ۱ ۲ ۳۲ ۷، ۸
۱۸ راه و راهنماشناسی ۲ ۲ ۳۲ ۷، ۸
۱۹ اخلاق در قرآن ۱ ۲ ۳۲ ۱۷، ۱۸
۲۰ اخلاق در قرآن ۲ ۲ ۳۲ ۱۷، ۱۸
۲۱ اخلاق در قرآن ۳ ۲ ۳۲ ۱۷، ۱۸
۲۲ جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ۳ ۴۸ ۱۹، ۲۰، ۲۱
۲۳ حقوق و سیاست در قرآن ۱ ۲ ۳۲ ۲۲
۲۴ حقوق و سیاست در قرآن ۲ ۲ ۳۲ ۲۲
۲۵ حقوق و سیاست در قرآن ۳ ۲ ۳۲ ۲۲
۲۶ اقصاد در قرآن ۲ ۳۲ ۲۳، ۲۴، ۲۵
۲۷ فلسفه اسلامی ۱ ۴ ۶۴
۲۸ فلسفه اسلامی ۲ ۴ ۶۴ ۲۷
۲۹ فلسفه اسلامی ۳ ۴ ۶۴ ۲۸
۳۰ فلسفه اسلامی ۴ ۴ ۶۴ ۲۹
۳۱ فلسفه علوم انسانی (مبانی) ۲ ۳۲
۳۲ اصول مدیریت ۲ ۳۲
۳۳ مبانی علم سیاست ۲ ۳۲
۳۴ اصول علم اقتصاد ۲ ۳۲
۳۵ مبانی جامعه شناسی ۲ ۳۲
۳۶ مبانی علم حقوق ۲ ۳۲
۳۷ مبانی روانشناسی ۲ ۳۲
۳۸ تعلیم و تربیت عمومی ۲ ۳۲
۳۹ روش تحقیق ۲ ۳۲
جمع ۶۴    

 

 1. دروس اختیاری:
ردیف نام درس تعداد واحد ساعت ردیف پیش نیاز
۴۰ تاریخ تحلیلی اسلام ۲ ۳۲
۴۱ تاریخ ادیان عمومی ۲ ۳۲
۴۲ آشنایی با عرفان اسلامی ۲ ۳۲
۴۳ ریاضی مقدماتی ۲ ۳۲
۴۴ فیزیولوژی ۲ ۳۲
۴۵ زبان عمومی ۱ ۲ ۶۴
۴۶ زبان عمومی ۲ ۲ ۶۴
۴۷ زبان عمومی ۳ ۲ ۳۲
جمع ۱۶    

 

 1. دروس تخصصی:
ردیف نام درس تعداد واحد ساعت ردیف پیش نیاز
۱۱۰ ریاضیات ۱ ۳ ۴۸
۱۱۱ ریاضیات ۲ ۳ ۴۸ ۱۱۰
۱۱۲ آمار ۱ ۲ ۳۲ ۱۱۰
۱۱۳ آمار ۲ ۲ ۳۲ ۱۱۲
۱۱۴ اقتصاد خرد ۱ ۳ ۴۸ ۱۱۰
۱۱۵ اقتصاد خرد ۲ ۳ ۴۸ ۱۱۴
۱۱۶ اقتصاد کلان ۱ ۳ ۴۸ ۱۱۴
۱۱۷ اقتصاد کلان ۲ ۳ ۴۸ ۱۱۶
۱۱۸ اقتصاد اسلامی ۱ ۲ ۳۲ ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷
۱۱۹ اقتصاد اسلامی ۲ ۲ ۳۲ ۱۱۸
۱۲۰ اقتصاد بخش عمومی ۱ ۲ ۳۲ ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷
۱۲۱ اقتصاد بخش عمومی ۲ ۲ ۳۲ ۱۲۰
۱۲۲ تجارت و مالیه بین الملل ۲ ۳۲ ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷
۱۲۳ تاریخ عقاید اقتصادی ۲ ۳۲ ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷
۱۲۴ نظام های اقتصادی ۲ ۳۲ ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷
۱۲۵ اقتصاد توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۳ ۴۸ ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷
۱۲۶ پول و بانکداری و بانکداری اسلامی ۳ ۴۸ ۱۱۷
۱۲۷ اقتصاد ایران و منابع طبیعی ۳ ۴۸ ۱۲۵
۱۲۸ اقتصادسنجی ۳ ۴۸ ۱۱۳
جمع ۴۸    

عناوین و مشخصات تفصیلی دروس در سایر مجموعه های آموزشی

دانشجویان رشته اقتصاد دروس متداول حوزه یعنی ادبیات عرب، بلاغت، منطق، فقه و اصول فقه را می‌گذرانند. افزون بر دروس حوزوی، عمومی و زبان، بیش از ۷۵ واحد تخصصی رشته‌ی اقتصاد نیز ارائه می‌شود.

 1. دروس پایه و اصلی:
نیمسال اول
ردیف نام درس نوع درس
۱ ریاضیات ۱ پایه
۲ اصول سازمان و مدیریت اصلی
۳ حقوق تجارت اصلی

 

نیمسال دوم
ردیف نام درس نوع درس
۱ ریاضیات ۲ پایه
۲ آمار ۱ اصلی
۳ اصول حسابداری ۲ پایه
۴ اقتصاد خرد ۱ پایه

 

نیمسال سوم
ردیف نام درس نوع درس
۱ آمار ۲ اصلی
۲ اقتصاد کلان ۱ پایه
۳ اقتصاد خرد ۲ پایه
۴ برنامه نویسی کامپیوتر- یک زبان تجارتی پایه

 

نیمسال چهارم
ردیف نام درس نوع درس
۱ مبانی جامعه شناسی اصلی
۲ اقتصاد کلان ۲ اصلی
۳ اقتصاد کشاورزی اصلی
۴ اقتصاد منابع طبیعی اصلی
۵ اقتصاد مدیریت اصلی

 

نیمسال پنجم
ردیف نام درس نوع درس
۱ روش تحقیق اصلی
۲ اقتصاد بخش عمومی ۱ پایه
۳ تجارت بین الملل اصلی
۴ اقتصادسنجی اصلی
۵ اقتصاد نفت و نیرو اصلی
۶ ریاضیات ۳ پایه

 

نیمسال ششم
ردیف نام درس نوع درس
۱ پول و بانکداری اصلی
۲ مالیه بین الملل اصلی
۳ اقتصاد ریاضی اصلی
۴ تاریخ عقاید اقتصادی اصلی

 

نیمسال هفتم
ردیف نام درس نوع درس
۱ اقتصاد توسعه اصلی
۲ مبانی فقهی اقتصاد اسلام اصلی
۳ نظام های اقتصادی اصلی
۴ موضوعات انتخابی در اقتصاد ۱ اصلی
۵ ارزیابی طرح های اقتصادی اصلی

 

نیمسال هشتم
ردیف نام درس نوع درس
۱ اقتصاد ایران اصلی
۲ اقتصاد بخش عمومی ۲ اصلی
۳ برنامه ریزی اقتصادی اصلی

بازار کار رشته اقتصاد

 1. تدریس به عنوان دبیر یا استاد اقتصاد
 2. نظریه‌پردازی در عرصه اقتصاد و اقتصاد اسلامی
 3. فعالیت در حوزه های پژوهشی اقتصاد اسلامی
 4. مدیریت های کلان اقتصادی (مثل مرکز مدیریت حوزه های علمیه)
 5. فعالیت در مراکز اقتصادی کشور (مثل مشاور در بانکها، بورس)
 6. مشاور در وزارتخانه ها و ادارات دولتی (وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

مزایای رشته اقتصاد

با توجه به هدف کلی مبنی بر گام برداشتن در جهت اقتصاد اسلامی، فراگیری دروس حوزه در کنار دروس رشته اقتصاد توانمندی بیشتری را برای دانش آموخته‌ی این رشته به ارمغان می‌آورد.

برای مشاهده دیگر رشته های کارشناسی کلیک کنید

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com