بازگشت به دوره

درس ششم: جنس مخالف

0% تکمیل
0/0 مرحله‌ها
این دوره هیچ بخشی ندارد.
درس 0 از 0
درحال پیشرفت

درس ششم: جنس مخالف

aidamousapour · 22 اردیبهشت 1399

انجام مصاحبه

مصاحبه بخش اصلی مشاوره را تشکیل می دهد؛ به نحوی که مشاورمی تواند از طریق مصاحبه به تشخیص برسد. مصاحبه که خود نوعی ارتباط کلامی است، اصولی دارد و مشاور باید با آنها آشنا باشد تا بتواند با انجام مصاحبه حرفه ای، به حل مشکل نزدیک شود. باید توجه داشت که مصاحبه در مشاوره، با مصاحبه های معمول، مانند مصاحبه های مطبوعاتی، فرق دارد. در حقیقت در مشاوره، از طریق مصاحبه بین دو یا چند نفر ارتباطی کلامی برقرار می گردد که در آن، به جنبه های شخصی، شغلی، خانوادگی، رفتاری، شخصیتی و روانی مصاحبه شونده توجه می شود تا راه حل های مناسبی به مراجعه کننده ارائه گردد. ساختار مشاوره می توان به گونه یک مشاور با یک یا چند مراجعه کننده یا به صورت گروه مشاوران با گروهی از مراجعان باشد.

مشاوره با جنس مخالف

در مشاوره، علاوه بر رعایت اصول مشاوره، توجه به مسائل شرعی و اخلاقی ضروری است. از این رو فرد نیازمند به مشاوره باید بکوشد با هم جنس خود مشاوره کند؛ زیرا در این حالت، علاوه بر رعایت بیشتر مسائل شرعی، روند مشاوره سریع تر و مؤثرتر است. حال، اگر به هر دلیلی مراجعه کننده از جنس مخالف باشد، مشاور باید به این موارد توجه داشته باشد:

۱٫ به سبب عاطفی بودن امر مشاوره، زمینه وسوسه و مفسده، بیشتر فراهم است؛

٢. احتمال وابستگی عاطفی در غیر هم جنس زیاد است؛

٣. زمینه سوء تفاهم و اتهام از سوی دیگران فراهم است؛

۴٫ در مشاوره، بسیاری از موضوعات، خصوصی یا نسبتا خصوصی و خانوادگی است؛

۵٫ معمولا مشاور، بدون سؤال از امور شخصی فرد، نمی تواند توصیه های مناسبی ارائه دهد.

از این رو باید موارد ذیل رعایت گردد:

۱. در صورت امکان، فرد سومی از طرف مراجعه کننده در مشاوره حضور داشته باشد؛

۲. مکان مشاوره در اتاق بسته و دور از نظر نباشد؛

۳٫ وضع صندلی ها و نشستن مناسب باشد؛

۴٫ ارتباط کلامی و غیر کلامی متین تر و مناسب تر صورت پذیرد

۵٫ مشاوره به گونه ای باشد که باعث ایجاد وابستگی مراجعه کننده به مشاور نشود.

مصاحبه شیوه های مختلفی دارد از قبیل: ۱- هدایت کننده ۲- بازدارنده ۳- آشکار سازی ۴- به سخن در آوردن.

در جدول ذیل، این شیوه ها به تفصیل ترسیم شده است.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com