طرح پرواز تا فتح قله های طلبگی

طرح اشتراک یکساله

در سامانه مهارت آموزی مسیر طلبه​

50% تخفیف اولین خرید

فقط 365000 تومان

مجموع ارزش خدمات
1602.000 تومان​

حق عضویت در این طرح 729000 تومان

خدمات طرح

خدمات طرح پرواز تا فتح قله های طلبگی​

طرح اشتراک یکساله
در سامانه مهارت آموزی مسیر طلبه

1. درسنامه های مهارت های عمومی و توسعه فردی (10 درسنامه به ارزش 168 هزارتومان)
2. درسنامه تخصصی (3 درسنامه به ارزش 83 هزار تومان)
3. طراحی چشم انداز فردی و اختصاصی (کوچینگ و پشتیبانی 3 ماهه بر اساس تقویم دفترچه چشم انداز نویسی فردی به ارزش 690 هزار تومان )
4. طراحی و صدور کارنامه استعدادسنجی تحصیلی و شغلی ویژه طلاب ( تست MBTI+ تست هوش هیجانی+ 30 دقیقه مصاحبه تحلیل وضعیت به ارزش 150 هزار تومان)
5. کد تخفیف 80 درصدی (برای کلیه کارگاه حضوری از سلسله کارگاه های مهارت آموزی آکادمی مسیر طلبه در زمان عضویت )
6.کد تخفیف 100درصدی برای سایر محصولات مسیر طلبه به مدت یک سال
7. عضویت در باشگاه مهارت آموزان مسیر طلبه ( آگاهی از خدمات باشگاه مهارت آموزان، کلیک کنید)