مسیر طلبه

بایگانی برچسب: ارشد علوم ارتباطات اجتماعی چیست

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صداو سیما در مقطع کارشناسی ارشد تعریف و هدف: هدف اصلی تاسیس این دوره ، تربیت کارشناسان سطح عالی در زمینه ارتباطات اجتماعی، به ویژه برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها و خدمات خبرگزاریها و مطبوعات ، رادیو و تلویزیون و سایر موسسات و سازمانهای ارتباطی …

ادامه نوشته »