مسیر طلبه

بایگانی برچسب: اهداف رشته علوم سیاسی

معرفی رشته علوم سیاسی

معرفی رشته علوم سیاسی مقطع کارشناسی

رشته علوم سیاسی– کارشناسی مجموعه ‏های آموزشی مؤسسه امام خمینی قم دانشگاه مفید قم تعریف سیاست دانشی است که ارسطو آن را بر صدر تمام علوم عملی قرار می دهد و از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان و متفکران اسلامی همچون امام خمینی عین دیانت است. سیاست در اندیشه اسلامی، تدبیر …

ادامه نوشته »

کارکردها و کارویژه های طلبگی ویژه انتخاب اهداف طلبگی

عرصه کارکردهای طلبگی کارویژه های طلبگی مهارت های لازم تفقه اجتهاد تدریس پژوهش اجتهاد در عرصه های مختلف فقهی و اصولی تدریس در حوزه و دانشگاه نظارت بر مباحثه تولید مطالب علمی برای منشورات عضو هیات علمی مراکز علمی محقق و پژوهشگر در مراکز پژوهشی استاد معارف اسلامی استاد علوم …

ادامه نوشته »