مسیر طلبه

بایگانی برچسب: بازار کار رشته علوم تربیتی

دانشگاه امام صادق علیه السلام

معرفی دانشگاه امام صادق علیه السلام دانشــگاه امــام صــادق در سال ۱۳۶۱  شمســی همزمــان با میــاد پیامبــر اعظم و امــام جعفر صــادق درتهران تاســیس شــد. مؤسســان این دانشــگاه که عمدتاً از علمــای مجاهد حوزه های علمیه و شــاگردان حضرت امــام خمینی و جمعی از محســنین و خیّرین و مبارزان نهضت …

ادامه نوشته »

معرفی رشته علوم تربیتی کارشناسی

معرفی رشته علوم تربیتی کارشناسی

رشته علوم تربیتی– کارشناسی مجموعه‏ آموزشی مؤسسه امام خمینی قم تعریف علوم تربیتی در میان رشته های علوم انسانی مجموعه ای از دانش های به هم پیوسته است که به بررسی مبانی، اصول، اهداف، روش ها و حل زمینه ها و عوامل تعلیم و تربیت می پردازد و از روش …

ادامه نوشته »