مسیر طلبه

بایگانی برچسب: بازار کار رشته علوم قرآن و حدیث

دانشگاه امام صادق علیه السلام

معرفی دانشگاه امام صادق علیه السلام دانشــگاه امــام صــادق در سال ۱۳۶۱  شمســی همزمــان با میــاد پیامبــر اعظم و امــام جعفر صــادق درتهران تاســیس شــد. مؤسســان این دانشــگاه که عمدتاً از علمــای مجاهد حوزه های علمیه و شــاگردان حضرت امــام خمینی و جمعی از محســنین و خیّرین و مبارزان نهضت …

ادامه نوشته »

رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی

رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی

رشته علوم قرآن و حدیث – کارشناسی مجموعه‏ های آموزشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد دانشگاه مفید قم دانشگاه قرآن و حدیث قم مؤسسه امام خمینی قم   تعریف و اهداف رشته علوم قرآن و حدیث رشته کارشناسی علوم قرآن و حدیث رشته‏ای است که دانشجو طی تحصیل در آن با …

ادامه نوشته »

کارکردها و کارویژه های طلبگی ویژه انتخاب اهداف طلبگی

عرصه کارکردهای طلبگی کارویژه های طلبگی مهارت های لازم تفقه اجتهاد تدریس پژوهش اجتهاد در عرصه های مختلف فقهی و اصولی تدریس در حوزه و دانشگاه نظارت بر مباحثه تولید مطالب علمی برای منشورات عضو هیات علمی مراکز علمی محقق و پژوهشگر در مراکز پژوهشی استاد معارف اسلامی استاد علوم …

ادامه نوشته »