مسیر طلبه

بایگانی برچسب: تحلیل هوشمندانه

برگزاری درسنامه صوتی تکنیک های تصمیم گیری

درسنامه صوتی تکنیک های تصمیم گیری

برگزاری درسنامه صوتی تکنیک های تصمیم گیری در سایت مسیر طلبه منبع مطالعاتی این درس عبارتند از: کتاب ذهن زیبا اثر دکتر مجتبی لشکربلوکی – استاد شامخی این درسنامه در چهار فصل تهیه شده است که فصل های عباتند از: فصل اول: تحلیل هوشمندانه موضوع: مسائلی که ذهن را فریب …

ادامه نوشته »

درسنامه صوتی تکنیک های تصمیم گیری

منبع مطالعاتی دروس: کتاب ذهن زیبا اثر دکتر مجتبی لشکربلوکی – استاد شامخی ویژگی محتوای فایل های صوتی: موجز و کوتاه کاربردی و تمرینی قابل تطبیق با واقعیت های روز فصل اول: تحلیل هوشمندانه فصل دوم: تصمیم هوشمندانه فصل سوم: سرمایه گذاری هوشمندانه فصل چهارم: زندگی هوشمندانه فصل اول: تحلیل …

ادامه نوشته »