مسیر طلبه

بایگانی برچسب: تعریف رشته مدرّسی ادبیات عرب

معرفی رشته مدرّسی ادبیات عرب سطح سه

معرفی رشته مدرسی ادبیات عرب سطح سه حوزه علمیه

آشنایی با رشته مدرّسی ادبیات عرب سطح سه مادة ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه مدرّسی ادبیات عرب است. مادة ۲- تعریف رشته مدرّسی ادبیات عرب: سطح سه مدرّسی ادبیات عرب، یكی از رشته‌های تربیت مدرّس حوزة علمیه است، كه در آن طلاب، ضمن فراگیری مبانی علمی، مهارت‌ها و روش‌های پیشرفتة تدریس متون …

ادامه نوشته »