مسیر طلبه

بایگانی برچسب: جواب های مهمتر

یک طلبه باید جامع تمام علوم دینی باشد یا متخصص در یک گرایش؟

تخصص گرایی

یک طلبه باید جامع تمام علوم دینی باشد تا بازدهی بیشتری داشته باشد یا متخصص در یک گرایش؟ در زمانه کنونی باید پذیرفت که یک روحانی وارث تمام وظایف پیامبر اسلام نیست. بلکه وظایف سنگین انبیا بر دوش نهاد بزرگ روحانیت است و هر فرد در این سازمان بزرگ باید …

ادامه نوشته »