مسیر طلبه

بایگانی برچسب: دروس اقتصاد اسلامی

معرفی رشته فقه اقتصاد سطح چهار حوزه علمیه

معرفی رشته فقه اقتصاد سطح چهار حوزه علمیه

رشته فقه اقتصاد – سطح چهار مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی قم  درس خارج فقه ابواب خاص اقتصادی قابل ذکر  است که بخشی از این دروس به تشخیص گروه پس از ارائۀ درس خارج فقه العقود (مشترکات عقود) به مدت حدودا چهار نیمسال – هفته ای ۵ جلسه ارائه …

ادامه نوشته »