مسیر طلبه

بایگانی برچسب: رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن آخوند خراسانی

رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن مرکز آخوند خراسانی

معرفی رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن سطح سه حوزه علمیه

معرفی رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن مرکز آخوند خراسانی عناوین دروس رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن: مرکز تخصصی آخوند خراسانی سطح سه ردیف عناوین دروس تعداد و نوع واحد ساعت حضوری ساعت غیرحضوری نوع درس ۱ علوم قرآن ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی ۲ مفردات قرآن کریم …

ادامه نوشته »