مسیر طلبه

بایگانی برچسب: رشته تخصصی فقه مقارن آخوند خراسانی

رشته تخصصی فقه مقارن

رشته تخصصی فقه مقارن

عناوین دروس رشته تخصصی فقه مقارن مرکز تخصصی آخوند خراسانی مرکز تخصصی آخوند خراسانی سطح سه ردیف عناوین دروس تعداد و نوع واحد ساعت حضوری ساعت غیرحضوری نوع درس ۱ مدخل فقه مقارن ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی ۲ اصول فقه مقارن ۱ ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی ۳ …

ادامه نوشته »