مسیر طلبه

بایگانی برچسب: رشته

رشته حقوق بین الملل– کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل– کارشناسی ارشد مجموعه‏ آموزشی رشته حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مفید قم دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد تعریف رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل به مجموعه اصول، قوانين و مقرراتي مي پردازد که بر روابط اختصاصي جامعه بين المللي و به ويژه تابعان فعال …

ادامه نوشته »

معرفی رشته علوم سیاسی

معرفی رشته علوم سیاسی مقطع کارشناسی

رشته علوم سیاسی– کارشناسی مجموعه ‏های آموزشی مؤسسه امام خمینی قم دانشگاه مفید قم تعریف سیاست دانشی است که ارسطو آن را بر صدر تمام علوم عملی قرار می دهد و از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان و متفکران اسلامی همچون امام خمینی عین دیانت است. سیاست در اندیشه اسلامی، تدبیر …

ادامه نوشته »

رشته حقوق و قضای اسلامی سطح دو

رشته حقوق و قضای اسلامی سطح دو

رشته حقوق و قضای اسلامی – سطح دو مجموعه‏ های آموزشی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی قم مؤسسه آموزش عالی حوزوی اصفهان تعریف رشته حقوق و قضای اسلامی دوره‏ای است که دانشجویان با تمام موارد حقوقی و قضایی آشنا می‏شوند. اهداف رشته حقوق و قضای اسلامی تربیت قضات ورزیده و …

ادامه نوشته »

معرفی رشته اقتصاد مقطع کارشناسی

معرفی رشته اقتصاد – کارشناسی مجموعه ‏های آموزشی رشته اقتصاد مؤسسه امام خمینی قم دانشگاه مفید قم دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد تعریف رشته‌ اقتصاد به لحاظ موضوعي داري دو وجه مشکل و آسان بوده و از اين جهت که سرنوشت يک کشور در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، علمي، تکنولوژي و صنعتي …

ادامه نوشته »

معرفی رشته ادیان مؤسسه امام خمینی قم– کارشناسی

معرفی رشته ادیان مؤسسه امام خمینی قم– کارشناسی

معرفی رشته ادیان مؤسسه امام خمینی قم– کارشناسی مجموعه‏ آموزشی مؤسسه امام خمینی قم   عناوین و مشخصات تفصیلی دروس رشته ادیان آشنایی با تاریخ، آشنایی با باورها و اعتقادات، آشنایی با کتب مقدس، آشنایی با فرقه ها، آشنایی با آداب و رسوم، تحولات و گستره جغرافیایی ادیان، مطالعات تطبیقی ادیان، روش …

ادامه نوشته »

رشته علوم اسلامی با گرایش تاریخ اسلام سطح دو

رشته علوم اسلامی با گرایش تاریخ اسلام سطح دو

رشته علوم اسلامی با گرایش تاریخ اسلام سطح دو رشته تاریخ اسلام – سطح دو مجموعه ‏های آموزشی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم مؤسسه آموزش عالی امام رضا قم  تعریف طلاب ضمن فراگیری فقه و علوم متعارف با مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار تاریخ اسلام آشنا …

ادامه نوشته »

رشته علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث

آشنایی با رشته علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث سطح دو ماده ۱- عنوان عنوان برنامه، سطح دو علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث است. ماده ۲- تعریف گرایش علوم حدیث سطح دو علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث، مقطعی است، كه طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، با مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، …

ادامه نوشته »

معرفی رشته مدرّسی فقه و اصول سطح سه

رشته مدرّسی فقه و اصول سطح سه

آشنایی با رشته مدرّسی فقه و اصول سطح سه ماده ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه مدرّسی فقه و اصول است. ماده ۲- تعریف رشته مدرّسی فقه و اصول سطح سه مدرّسی فقه و اصول، یكی از رشته‌های تربیت مدرّس حوزه علمیه است، كه در آن طلاب، ضمن فراگیری مبانی علمی، …

ادامه نوشته »

معرفی رشته مدرّسی علوم عقلی سطح سه

معرفی رشته مدرسی علوم عقلی سطح سه حوزه علمیه

آشنایی با رشته مدرّسی علوم عقلی سطح سه ماده ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه مدرّسی علوم عقلی است. ماده ۲- تعریف رشته مدرّسی علوم عقلی: سطح سه مدرّسی علوم عقلی، یكی از رشته‌های تربیت مدرّس حوزه علمیه است، كه در آن طلاب، ضمن فراگیری مبانی علمی، مهارت‌ها و روش‌های پیشرفته …

ادامه نوشته »

معرفی رشته مدرّسی ادبیات عرب سطح سه

معرفی رشته مدرسی ادبیات عرب سطح سه حوزه علمیه

آشنایی با رشته مدرّسی ادبیات عرب سطح سه مادة ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه مدرّسی ادبیات عرب است. مادة ۲- تعریف رشته مدرّسی ادبیات عرب: سطح سه مدرّسی ادبیات عرب، یكی از رشته‌های تربیت مدرّس حوزة علمیه است، كه در آن طلاب، ضمن فراگیری مبانی علمی، مهارت‌ها و روش‌های پیشرفتة تدریس متون …

ادامه نوشته »