مسیر طلبه

بایگانی برچسب: شهید سیدمهدی

خاطرات شهید سیدمهدی اسلامی خواه

خاطرات شهید سیدمهدی اسلامی خواه

معصومه اسلامی خواه، خواهر شهید در کتاب لحظه های آسمانی می نویسد: مادرم می گفت، بار دیگر که سیدمهدی را دیدم، در حال خواندن نماز مغرب و عشا بودم، ناگهان احساس کردم، او وارد اتاق شد و جلوی من به نماز ایستاد. نمازم را مدتی طول دادم که بیشتر او …

ادامه نوشته »