مسیر طلبه

بایگانی برچسب: طلاب رشته روانشناسی و مشاوره

کارویژه های طلبگی: روانشناسی و مشاوره

در این برنامه ضمن گفتگو با یک طلبه دانشجوی روانشناسی به این مطالب پرداخته شده است ۱٫ تعریف کارویژه های روانشناسی و مشاوره ۲٫ تبیین تفاوت های این دو شغل و بررسی تطبیقی آن ها با رسالت های طلبگی ۳٫ تبیین نکات کلیدی برای اشتغال در این مشاغل به لحاظ …

ادامه نوشته »