مسیر طلبه

بایگانی برچسب: علت طلبه شدن

ما طلبه ایم؟؟

ما طلبه ایم؟؟ قسمت اول: چه جوابی داریم؟ ما طلبه ایم؟ قسمت دوم: چه کاری بلدین؟ ما طلبه ایم؟ قسمت سوم: شهروند درجه دو ما طلبه ایم؟ قسمت چهارم: ما چه کاره ایم؟ ما طلبه ایم؟ قسمت پنجم: انتخاب رشته

ادامه نوشته »