مسیر طلبه

بایگانی برچسب: لیست دروس رشته تبلیغ با گرایش حج

رشته تبلیغ با گرایش حج

معرفی رشته تبلیغ با گرایش حج

 آشنایی با رشتة تبلیغ با گرایش حج سطح سه مادة ۱٫عنوان عنوان رشته، سطح سه تبلیغ با گرایش حج است. مادة ۲٫تعریف رشته تبلیغ با گرایش حج سطح سه تبلیغ با گرایش حج، اولین مقطع از این رشته است، كه در آن طلاب، مبانی اعتقادی، مسائل، مهارت‌های ارتباطی و روش‌های لازم …

ادامه نوشته »