مسیر طلبه

بایگانی برچسب: مؤسسه امام خمینی قم

معرفی رشته روانشناسی

معرفی رشته روانشناسی کارشناسی

رشته روانشناسی – کارشناسی مجموعه‏ آموزشی مؤسسه امام خمینی قم تعریف روانشناسی علمی است که رفتار و فرآیندهای شناختی – عاطفی اعم از آگاه و ناآگاه و امور جسمانی مربوط به آن را بررسی می‏کند. روانشناسی به یک معنی تمام رفتار آدمی را می کاود و قواعد حاکم بر روان …

ادامه نوشته »

رشته حقوق

رشته حقوق مقطع کارشناسی مجموعه‏ های آموزشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مؤسسه امام خمینی قم دانشگاه مفید قم مؤسسه فقه القضا قم – سطح دو تعریف و اهداف رشته حقوق دوره کارشناسی رشته حقوق یکی از دوره‏های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف آن ضمن ارتقاء دانش حقوق، …

ادامه نوشته »

معرفی رشته ادیان مؤسسه امام خمینی قم– کارشناسی

معرفی رشته ادیان مؤسسه امام خمینی قم– کارشناسی

معرفی رشته ادیان مؤسسه امام خمینی قم– کارشناسی مجموعه‏ آموزشی مؤسسه امام خمینی قم   عناوین و مشخصات تفصیلی دروس رشته ادیان آشنایی با تاریخ، آشنایی با باورها و اعتقادات، آشنایی با کتب مقدس، آشنایی با فرقه ها، آشنایی با آداب و رسوم، تحولات و گستره جغرافیایی ادیان، مطالعات تطبیقی ادیان، روش …

ادامه نوشته »