مسیر طلبه

بایگانی برچسب: مزایای حوزه علمیه نواب چیست

مدرسه تخصصی عالی نواب

حوزه علمیه عالی نواب

معرفی مدرسه تخصصی عالی نواب: مدرسه عالی نواب یکی از مدارس تخصصی مشهد می باشد که دارای بیشترین رشته تخصصی می باشد. این مدرسه از بين داوطلبان واجد شرايط براي يك دوره پنج ساله در سطح دو و سه پیوسته در پنج رشته پس از سطح یک با معدل ۱۶ …

ادامه نوشته »