مسیر طلبه

بایگانی برچسب: مسابقه ایده پردازی

مسابقه ایده پردازی

شما بعنوان یک طلبه چه خدمتی می توانید به جامعه ارائه کنید؟ ما برای اینکه بتوانیم خدمات متناسب به جامعه ارائه کنیم، باید نیاز های واقعی جامعه را بشناسیم. وقتی نیاز واقعی را شناسایی کردیم مردم هم از خدمات ما برای رفع نیاز خودشان استقبال کرده و برای آن هزینه …

ادامه نوشته »