مسیر طلبه

بایگانی برچسب: معرفی رشته علوم اسلامی با گرایش فلسفه

معرفی رشته علوم اسلامی با گرایش فلسفه

 رشته علوم اسلامی با گرایش فلسفة اسلامی سطح دو مادة ۱٫عنوان عنوان برنامه، سطح دو علوم اسلامی با گرایش فلسفة اسلامی است. مادة ۲٫تعریف گرایش فلسفه اسلامی سطح دو علوم اسلامی با گرایش فلسفه اسلامی، مقطعی است، كه طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مسائل، …

ادامه نوشته »