مسیر طلبه

بایگانی برچسب: معرفی گرایش تفسیر و علوم قرآن

معرفی رشته علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن

رشته علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن سطح دو مادة ۱٫عنوان عنوان برنامه، سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن است. مادة ۲٫تعریف سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن، مقطعی است كه طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت …

ادامه نوشته »