مسیر طلبه

بایگانی برچسب: مواد امتحان ورودی رشته فقه و حقوق خصوصی

رشته فقه و حقوق خصوصی

رشته فقه و حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری در مقطع کارشناسی ارشد معرفی رشته فقه و حقوق خصوصی حقوق خصوصی به روابط بین خود با مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است این مهم عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی …

ادامه نوشته »