مسیر طلبه

بایگانی برچسب: موسسه اسراء قم

موسسه آموزش عالی حوزوی اسراء

معرفی: این مؤسسه در سال ۱۳۹۰ با اهداف ذیل تاسیس شده است. تقویت ارکان دینی جامعه و فعال نمودن افراد در عرصه های دینی و فرهنگی آموزش و  تعمیق آگاهی طلاب علوم دینی به علوم وحیانی. شناخت مبانی و دیدگاه های عالیه اسلامی که از سوی اساتید حکمت ، فقه …

ادامه نوشته »