مسیر طلبه

بایگانی برچسب: موسس مدرسه تخصصی فقه و اصول امام رضا

معرفی مدرسه تخصصی فقه و اصول امام رضا علیه السلام

آشنایی با مدرسه تخصصی فقه و اصول امام رضا علیه السلام این مدرسه در سال ۸۳ در قم در راستای تحصیل طلبه های مهاجر خوزستانی که در قم برای ادامه تحصیل حضور پیدا می کنند، تأسیس شده است. هدف این مدرسه، آن است که در مدت حضور طلبه ها حداکثر تحصیل …

ادامه نوشته »