مسیر طلبه

بایگانی برچسب: نظام آموزشی رشته مدرّسی ادبیات عرب

معرفی رشته مدرّسی ادبیات عرب سطح سه

معرفی رشته مدرسی ادبیات عرب سطح سه حوزه علمیه

آشنایی با رشته مدرّسی ادبیات عرب سطح سه مادة ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه مدرّسی ادبیات عرب است. مادة ۲- تعریف رشته مدرّسی ادبیات عرب: سطح سه مدرّسی ادبیات عرب، یكی از رشته‌های تربیت مدرّس حوزة علمیه است، كه در آن طلاب، ضمن فراگیری مبانی علمی، مهارت‌ها و روش‌های پیشرفتة تدریس متون …

ادامه نوشته »