مسیر طلبه

بایگانی برچسب: نظام آموزشی رشته مذاهب اسلامی

رشته کلام با گرایش مذاهب اسلامی سطح سه

معرفی رشته کلام با گرایش مذاهب اسلامی سطح سه

معرفی رشته کلام با گرایش مذاهب اسلامی سطح سه مادة ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه کلام با گرایش مذاهب اسلامی است. مادة ۲- تعریف سطح سه کلام با گرایش مذاهب اسلامی، یکی از شاخه‌های کلام اسلامی است، كه طلاب، ضمن شناخت تاریخ، اندیشه و عقاید فرق و مذاهب اسلامی …

ادامه نوشته »