مسیر طلبه

بایگانی برچسب: ویژگی های افراد راست مغز

هر آنچه درباره عملکردنیم کره راست و چپ مغز باید بدانید

نیمکره راست و چپ مغز در امور جزئی با هم تفاوت دارند اما با این وجود، آیا یک سمت می‌تواند کنترل امور را به‌دست بگیرد و فرمانروایی کند؟ برخی از افراد فکر می‌کنند که هرکس یا راست‌‌مغز است یا چپ‌مغز و این تسلط نیمکره‌‌های سمت چپ و راست مغز است …

ادامه نوشته »