مسیر طلبه

بایگانی برچسب: ویژگی های طلبه منظم

چگونه یک طلبه منظم باشیم؟

طلبه منظم یکی از مسائل مهم و کاربردی در زندگی طلبگی، منظم بودن در تمامی عرصه های فعالیت است. برخی از افراد در درس منظم هستند اما در منزل طور دیگرند. برخی اتاق منظمی دارند اما در محل کار رفتار غیرمنظمی از خود ارائه می دهند. در هرصورت کمتر افرادی …

ادامه نوشته »