مسیر طلبه

بایگانی برچسب: ویژگی های متفکر خلاق

پیشنیازهای ایده پردازی چیست؟

آشنایی با پیشنیازهای ایده پردازی ۱- ایده پردازی، پیوند دقیقی با تفکر انتقادی دارد. ۲- ایده پردازی بر نوعی خلاقیت و یا تفکر خلاق مبتنی است. ۳- ایده پردازی باید خواه ناخواه همراه با نوعی مهارت ها و توانمندی هایی باشد که از جمله آن ها توانایی و مهارت بارش …

ادامه نوشته »