مسیر طلبه

بایگانی برچسب: کارشناسی

معرفی رشته معارف قرآن کارشناسی

معرفی رشته معارف قرآن کارشناسی

معرفی رشته معارف قرآن– کارشناسی مجموعه‏ های آموزشی مؤسسه امام خمینی قم دانشگاه قرآن و حدیث قم   عناوین و مشخصات تفصیلی دروس رشته معارف قرآن دروس معارف قرآن کریم در مقطع کارشناسی به صورت ۸ درس معارف در ۸ ترم تحصیلی ارائه می گردد. این دروس از میان شیوه های …

ادامه نوشته »

رشته مدیریت

معرفی رشته مدیریت مقطع کارشناسی

معرفی رشته مدیریت– کارشناسی مجموعه‏ آموزشی رشته مدیریت مؤسسه امام خمینی قم   تعریف رشته مدیریت یک دانش میان رشته ای است. براین اساس رشته مدیریت مجموعه ای از چند رشته همخوان را در برمی گیرد. دانش آموخته مدیریت از اطلاعات چند رشته دیگر نیز به طور نسبی بهره مند است …

ادامه نوشته »

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی – کارشناسی مجموعه ‏های آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث قم دانشگاه مذاهب اسلامی قم دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد تعریف علم فقه اصولا به وظایف و حقوق انسان در برابر خداوند و نیز سایر اجزاء هستی می پردازد. بنابر این در رشته فقه و …

ادامه نوشته »

رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی

رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی

رشته علوم قرآن و حدیث – کارشناسی مجموعه‏ های آموزشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد دانشگاه مفید قم دانشگاه قرآن و حدیث قم مؤسسه امام خمینی قم   تعریف و اهداف رشته علوم قرآن و حدیث رشته کارشناسی علوم قرآن و حدیث رشته‏ای است که دانشجو طی تحصیل در آن با …

ادامه نوشته »

معرفی رشته علوم سیاسی

معرفی رشته علوم سیاسی مقطع کارشناسی

رشته علوم سیاسی– کارشناسی مجموعه ‏های آموزشی مؤسسه امام خمینی قم دانشگاه مفید قم تعریف سیاست دانشی است که ارسطو آن را بر صدر تمام علوم عملی قرار می دهد و از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان و متفکران اسلامی همچون امام خمینی عین دیانت است. سیاست در اندیشه اسلامی، تدبیر …

ادامه نوشته »

معرفی رشته علوم تربیتی کارشناسی

معرفی رشته علوم تربیتی کارشناسی

رشته علوم تربیتی– کارشناسی مجموعه‏ آموزشی مؤسسه امام خمینی قم تعریف علوم تربیتی در میان رشته های علوم انسانی مجموعه ای از دانش های به هم پیوسته است که به بررسی مبانی، اصول، اهداف، روش ها و حل زمینه ها و عوامل تعلیم و تربیت می پردازد و از روش …

ادامه نوشته »

معرفی رشته زبان مقطع کارشناسی

معرفی رشته زبان مقطع کارشناسی

معرفی رشته زبان – کارشناسی مجموعه‏ های آموزشی مؤسسه امام خمینی قم – گروه زبان دانشگاه مفید – مترجمی زبان عناوین و مشخصات تفصیلی دروس نیمسال اول ردیف نام درس نوع درس ردیف پیش نیاز واحد ۱ خواندن و درک مفاهیم ۱ اصلی ۴ ۲ دستور نگارش ۱ اصلی ۴ …

ادامه نوشته »

رشته زبان عربی و فرهنگ عربی کارشناسی

رشته زبان عربی و فرهنگ عربی کارشناسی

رشته زبان عربی و فرهنگ عربی – کارشناسی مجموعه آموزشی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام   اهداف رشته زبان عربی و فرهنگ عربی: پرورش طلبه فرهیخته و صاحب نظر در زمینه زبان و فرهنگ عربی به هدف آماده سازی آنان برای انتقال معارف اسلامی به جهان عرب ارتقاء اطلاعات طلبه با …

ادامه نوشته »

معرفی رشته روانشناسی

معرفی رشته روانشناسی کارشناسی

رشته روانشناسی – کارشناسی مجموعه‏ آموزشی مؤسسه امام خمینی قم تعریف روانشناسی علمی است که رفتار و فرآیندهای شناختی – عاطفی اعم از آگاه و ناآگاه و امور جسمانی مربوط به آن را بررسی می‏کند. روانشناسی به یک معنی تمام رفتار آدمی را می کاود و قواعد حاکم بر روان …

ادامه نوشته »

رشته حقوق

رشته حقوق مقطع کارشناسی مجموعه‏ های آموزشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مؤسسه امام خمینی قم دانشگاه مفید قم مؤسسه فقه القضا قم – سطح دو تعریف و اهداف رشته حقوق دوره کارشناسی رشته حقوق یکی از دوره‏های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف آن ضمن ارتقاء دانش حقوق، …

ادامه نوشته »