مسیر طلبه

بایگانی برچسب: کتاب ذهن زیبا دکتر مجتبی لشکربلوکی

برگزاری درسنامه صوتی تکنیک های تصمیم گیری

درسنامه صوتی تکنیک های تصمیم گیری

برگزاری درسنامه صوتی تکنیک های تصمیم گیری در سایت مسیر طلبه منبع مطالعاتی این درس عبارتند از: کتاب ذهن زیبا اثر دکتر مجتبی لشکربلوکی – استاد شامخی این درسنامه در چهار فصل تهیه شده است که فصل های عباتند از: فصل اول: تحلیل هوشمندانه موضوع: مسائلی که ذهن را فریب …

ادامه نوشته »