مسیر طلبه

بایگانی برچسب: گوش

روشهای گوش فرا دادن مؤثر

روشهای گوش فرا دادن موثر: يكي از نيازهاي اساسي براي يادگيري فردي، يادگيري جمعي و در نهايت ايجاد تغيير، «گوش دادن» است. ما بيش از ۱۶ ساعت در روز در حال گوش دادن هستيم، پس گوش دادن صحيح، نه فقط زندگي شغلي بلكه زندگي فردي ما را نيز تحت تاثير …

ادامه نوشته »