سطح اشتراک برنزی

طرح پیاده روی در کوچه مهارت ها​

طرح اشتراک 6 ماهه

در سامانه مهارت آموزی مسیر طلبه​

50% تخفیف اولین خرید

فقط 110000 تومان

مجموع ارزش خدمات
351.000 تومان​

حق عضویت در این طرح 220000 تومان

خدمات طرح پیاده روی در کوچه مهارت ها

طرح اشتراک 6 ماهه
در سامانه مهارت آموزی مسیر طلبه

1. درسنامه های مهارت های عمومی و توسعه فردی (10 درسنامه به ارزش 168 هزارتومان)
2. درسنامه تخصصی (3 درسنامه به ارزش 83 هزار تومان)
3. مشاوره رایگان برای طراحی مسیر مهارت آموزی به مدت 15 دقیقه (به ارزش 50 هزار تومان)
4. اجرای تست هوش هیجانی و ارائه کارنامه و تحلیل فردی (به ارزش 50هزار تومان)
5. کد تخفیف 30 درصدی برای دو کارگاه حضوری از کارگاه های مهارت آموزی آکادمی مسیر طلبه در زمان عضویت
6. عضویت در باشگاه مهارت آموزان مسیر طلبه ( آگاهی از خدمات باشگاه مهارت آموزان، کلیک کنید)
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com