سطح اشتراک برنزی

طرح پیاده روی در کوچه مهارت ها​

طرح اشتراک 6 ماهه

در سامانه مهارت آموزی مسیر طلبه​

50% تخفیف

( 30٪ به مناسبت دهه ی ولایت 20٪ به مناسبت اولین خرید)
فقط 450.000 تومان

مجموع ارزش واقعی خدمات
2.380.000 تومان​

حق عضویت در این طرح 450.000 تومان

خدمات طرح پیاده روی در کوچه مهارت ها

طرح اشتراک 6 ماهه
در سامانه مهارت آموزی مسیر طلبه

1. درسنامه های مهارت های عمومی و توسعه فردی (10 درسنامه به ارزش 125 هزارتومان)
2. درسنامه تخصصی (3 درسنامه به ارزش 112 هزار تومان)
3. مشاوره رایگان برای طراحی مسیر مهارت آموزی به مدت 15 دقیقه (به ارزش 60 هزار تومان)
4. اجرای تست هوش هیجانی و ارائه کارنامه و تحلیل فردی (به ارزش 60 هزار تومان)
5. کد تخفیف 30 درصدی (به ارزش 1.500.000 تومان برای دو کارگاه حضوری از کارگاه های مهارت آموزی آکادمی مسیر طلبه در زمان عضویت)
6. عضویت در باشگاه مهارت آموزان مسیر طلبه ( آگاهی از خدمات باشگاه مهارت آموزان، کلیک کنید)

طرح پیاده روی در کوچه مهارت ها​

450.000 تومان

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com