مهارت های مسیر طلبگی

مخاطب مهارت
مخاطب کلی عرصه تحصیلی توسعه فردی تخصصی
داوطلبان ورود عمومی مهارت تست زنی خودشناسی و خودآگاهی
پایه پیشنیاز تا4 عمومی روش مطالعه یادگیری
روش مباحثه حل مساله
برنامه ریزی تحصیلی خودشناسی و خودآگاهی
خلاصه نویسی مدیریت زمان
یادداشت برداری تصمیم گیری
مفاهیم پژوهش
پایه 4و5 عمومی روش تحقیق تفکر خلاق و تفکر انتقادی فن بیان
مقاله نویسی ارتباط موثر و همدلی استعداد یابی
مدیریت احساسات و هیجانات و استرس نیازشناسی
انتخاب اگاهانه مکالمه زبان خارجی
هدف گذاری
مخاطب مهارت
مخاطب کلی عرصه تحصیلی توسعه فردی تخصصی
سطح 2 تفقه روش تدریس
مهارت ارزشیابی
استعداد یابی
مدل ذهنی
شیوه ترسیم چشم انداز طلبگی مهارت ارائه
ابلاغ پژوهش و حوزه مهارت حافظه روش برداشت و پرورش محتوا
کنفرانس نظم فردی سواد رسانه ای
اصول ویرایش چشم انداز نویسی ایده پردازی
روش نقد مربی گری
روش صحیح استفاده از شروح و حواشی نویسندگی
اصول مشاوره
فن بیان و سخنوری
اقامه کار تیمی
نامه نگاری اداری
مهارت نگارش
رزومه نویسی
نامه توضیحی
گزارش نویسی
محتوای مطبوعاتی
سطح 3 تفقه آشنایی با اصول نویسندگی علمی
اصول و فرایند تالیف کتاب
روش تحقیق اینترنتی
تبلیغ نیاز شناسی و خلق ارزش
ارزش آفرینی
پایان نامه نویسی خود انگیزشی مدیریت رسانه
پژوهش میدانی تفکر استراتژیک تحلیل رفتار متقابل
روش ترجمه مدیریت بر خود زبان بدن
مناظره و مغالطه مهارت اجتماعی در هوش هیجانی پرورش تسلط کلامی
روش تحقیق پیشرفته هوش هیجانی مهارت های ارائه
کار با نرم افزارهای اسلامی
اقامه تقریر نویسی مدیریت تغییر
رساله نویسی رفتار سازمانی
مهارت مذاکره
درک مقوله رهبری
مدیریت جلسات
صورتجلسه نویسی
دستور جلسه نویسی
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com