خرید سرویس اشتراک

طلایی

عضویت در سطح اشتراک طلایی
هزار تومان 780 سالانه
 • کلیه درس نامه های سامانه به ارزش بیش از ۱ میلیون و دویست هزارتومان
 • ۳ جلسه مشاوره به ارزش ۴۵۰ هزار تومان
 • ارائه کد تخفیف ۷۰ درصدی اختصاصی برای همه کارگاه و وبینار آکادمی مسیر طلبه در طول عضویت
 • ارائه کارنامه استعدادسنجی شامل تست شخصیت شناسی، هوش هیجانی و مصاحبه و ارائه تحلیل کتبی به ارزش ۱۵۰ هزار تومان
ویژه

نقره ای

عضویت در سطح اشتراک نقره ای
هزار تومان 449 9 ماه
 • درس نامه های سامانه (۲۰ دوره) به ارزش ۵۰۰ هزار تومان
 • درس نامه های تخصصی به ارزش ۶۰۰ هزار تومان
 • ۴۵ دقیقه مشاوره به ارزش ۱۰۰ هزار تومان
 • ۴۵ دقیقه مشاوارائه کد تخفیف ۵۰ درصدی اختصاصی برای همه کارگاه و وبینار آکادمی مسیر طلبه در طول عضویتره به ارزش ۱۰۰ هزار تومان
 • ارائه کارنامه استعدادسنجی شامل تست شخصیت شناسی، هوش هیجانی و مصاحبه و ارائه تحلیل کتبی به ارزش ۱۵۰ هزار تومان

برنزی

عضویت در سطح اشتراک برنزی
هزار تومان 320 3 ماه
 • درس نامه های عمومی (ده دوره) به ارزش ۲۵۰ هزار تومان
 • درس نامه های تخصصی (۳دوره) به ارزش ۳۰۰ هزار تومان
 • ۱۵ دقیقه مشاوره رایگان به ارزش ۴۰ هزار تومان
 • ارائه کد تخفیف ۳۰ درصدی اختصاصی برای دو کارگاه و وبینار آکادمی مسیر طلبه در طول ۶ ماه عضویت
 • اجرای تست شخصیت شناسی و ارائه تحلیل کتبی به ارزش ۵۰ هزار تومان
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com