درسنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

z nik · 12 خرداد 1399

یکی از مهمترین مهارت هایی که طلاب می توانند در خود تقویت کنند تا میزان کارآمدی خود را افزایش دهند، آموختن مهارت های تدریس است. به این دلیل که یکی از وظایف و مشاغلی که طلاب باید عهده دار آن شوند، تدریس در حوزه، دانشگاه، آموزش و پرورش و سایر مراکز علمی است. خواه ناخواه این سنگر باید توسط طلاب حفظ شود و بهتر آن است که قبل از تصدی این وظایف مهارت آن نیز کسب شده باشد.

از جمله فنون تعلیم و تربیت که هیچ معلمی از آن بی نیاز نیست آشنایی باشیوه های نوین ارزشیابی است. ارزشیابی از یک طرف به عنوان عامل کنترل کننده تمامی عناصر تعلیم و تربیت مانند هدف ، برنامه ، روش و وسایل آموزشی و از طرف دیگر به عنوان روشی برای شناخت و هدایت فعالیت های تحصیلی دانش آموزان به شمار می رود. بنا براین یکی از صلاحیتهای فردی برای احراز شغل معلمی داشتن دانش نظری و مهارت عملی در زمینه ارزشیابی است.

درسنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پرداخت هزینه و شرکت در دوره
+12 ثبت‌نام شده

اطلاعات دوره

دسته‌بندی‌ها: ,

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com