مهارت عمومی چهار (تصمیم گیری)

چرا در اغلب تصمیم­ گیری­ ها به نتیجه مطلوب نمیرسیم؟ دوره آموزشی مهارت تصمیم­گیری _ لحظات تصمیم­گیری مهم­ترین لحظات زندگی هستند. _ گرفتن تصمیم درست مهارتی کلیدی در هر مقطعی است. _ هیچ وقت برای گرفتن تصمیمات درست ، دیر نیست. _ هر تصمیم گیرنده­ای ممکن است اشتباه کند ، اما مهم شناخت علت تصمیم اشتباه و عدم تکرار آن هاست. _هیچ چیز دشوارتر و ارزشمندتر از توانایی تصمیم­گیری نیست. _ افراد موفق چگونه تصمیم می­گیرند.   معرفی دوره ما در لحظه نیاز به تصمیم­گیری همیشه با تعدادی گزینه مواجه هستیم. چون تا زمانی که یک گزینه بیشتر نداریم ، عملا تصمیم گیری معنایی ندارد. لذا در مورد ابعاد مختلف تصمیم خود مردد می­شویم. مثلا همیشه دچار این تردید هستیم که چه زمانی برای تصمیم گیری مناسب است؟  بهتر است که الان تصمیم بگیرم یا آن را به تعویق بیاندازم؟ از طرفی مسئولیت تصمیم­گیری خصوصاً در تصمیم­های مهم زندگی بسیار بالاست و بسیاری ازما از پذیرش این مسئولیت­ها ترس داریم. باید بدانیم انتخاب با اقدام کردن متفاوت است و ممکن است در عین اینکه انتخاب درست را می­دانیم، در راستای آن اقدام نکنیم. اما تصمیم­گیری انتخابی برای اقدام است و هر اقدامی آثار مثبت و منفی خود را در پی دارد.   سر فصل­ های دوره فصل اول : تصمیم­گیری درس اول : مفاهیم درس  دوم : اقسام تصمیم­گیری درس سوم : چگونه درست تصمیم بگیریم؟ درس چهارم : تحلیل و درستی یا نادرستی تصمیم درس پنجم : تفاوت تصمیم­گیری و تصمیم­سازی درس ششم : هشت مهارت کلیدی حل مسأله درس هفتم : تأثیر ارزشها در تصمیم­گیری درس هشتم : خطاهای شناختی درس نهم : شیوه­های مقابله با خطاهای شناختی درس دهم : روند­های مختلف تصمیم­گیری   فصل دوم : خطاهای ذهنی تصمیم­گیری درس اول : نقطه کور ذهن درس دوم : خطاهای پس بینی درس سوم : رفتار غیر متعارف ذهن در برابر اطلاعات منفی درس چهارم : خطای خطی­ نگری درس پنجم : خطای تنزیل اغراق­آمیز درس ششم : خطای تفکر مثبت درس هفتم : خطای بازملندگی یا بقا درس هشتم : خطای فلترینگ خود ساخته یا خطای اطلاعات به اشتراک گذاشته شده درس نهم : خطای شاه ماهی قرمز درس دهم : خطای تفکر غالبی یا کلیشه­ای   دستاوردهای دوره _ مفهوم تصمیم­گیری و ضرورت تصمیمات صحیح را فرا می­گیرید. _ انواع تصمیم­گیری­ها را می­شناسید. _ فرق بین تصمیمات خوب و بد را می­شناسید. _ نتایج تصمیم گیری را تحلیل و درستی و نادرستی آن را در لحظه­ی تصمیم­گیری ارزیابی ­می­کنید. _ فرق بین تصمیم­گیری و تصمیم­سازی را فرا میگیرید و اهمیت هرکدام را یاد می­گیرید _ مهارت­های کلیدی تصمیم­گیری می­آموزید و بین آنها اولویت بندی می­کنید. _ با انواع خطاهای ذهنی در هنگام تصمیم­گیری آشنا می­شوید. _ راه­حل هرکدام از خطاها را آموزش می­بینید و در تصمیم­گیری­ها دیگر دچار خطاهای ذهنی نمی­شوید. _ میزان تأثیر اولویت­ها و ارزش­ها را در تصمیم گیری می­آموزید. _ خظاهای شناختی را می­آموزید و اهمیت آن را یاد می­گیرید. _ راه­های مقابله با خطاهای شناختی را فرا می­گیرید.. _ روش­های مختلف تصمیم­گیری فرا می­گیرید و موانع تصمیم­گیری را میشناسید.   ویژگی­های خاص دوره _ از مثال­های طلبگی و ملموس برای بیان مطالب استفاده شده است. _ در ابتدا مطالب به صورت سوال محور بیان شده و سپس به مطالب اصلی پرداخته شده است. _ مطالب به صورت دستبه بندی شده و مرتب بیان شده است. _ از زیاده گویی و پرداختن به مسائل حاشیه­ای پرهیزشده است.   مولف دوره : سید حمید فتاحی معصوم ، سید حمید هاشمیان فلاح مبلغ سرمایه گذاری : ۱۸۰۰۰تومان  

دریافت دوره بدون خرید اشتراک

z nik · 27 اردیبهشت 1399

چرا در اغلب تصمیم­ گیری­ ها به نتیجه مطلوب نمیرسیم؟

دوره آموزشی مهارت تصمیم­گیری

_ لحظات تصمیم­گیری مهم­ترین لحظات زندگی هستند.

_ گرفتن تصمیم درست مهارتی کلیدی در هر مقطعی است.

_ هیچ وقت برای گرفتن تصمیمات درست ، دیر نیست.

_ هر تصمیم گیرنده­ای ممکن است اشتباه کند ، اما مهم شناخت علت تصمیم اشتباه و عدم تکرار آن هاست.

_هیچ چیز دشوارتر و ارزشمندتر از توانایی تصمیم­گیری نیست.

_ افراد موفق چگونه تصمیم می­گیرند.

 

معرفی دوره

ما در لحظه نیاز به تصمیم­گیری همیشه با تعدادی گزینه مواجه هستیم. چون تا زمانی که یک گزینه بیشتر نداریم ، عملا تصمیم گیری معنایی ندارد.

لذا در مورد ابعاد مختلف تصمیم خود مردد می­شویم. مثلا همیشه دچار این تردید هستیم که چه زمانی برای تصمیم گیری مناسب است؟  بهتر است که الان تصمیم بگیرم یا آن را به تعویق بیاندازم؟

از طرفی مسئولیت تصمیم­گیری خصوصاً در تصمیم­های مهم زندگی بسیار بالاست و بسیاری ازما از پذیرش این مسئولیت­ها ترس داریم. باید بدانیم انتخاب با اقدام کردن متفاوت است و ممکن است در عین اینکه انتخاب درست را می­دانیم، در راستای آن اقدام نکنیم. اما تصمیم­گیری انتخابی برای اقدام است و هر اقدامی آثار مثبت و منفی خود را در پی دارد.

 

سر فصل­ های دوره

فصل اول : تصمیم­گیری

درس اول : مفاهیم

درس  دوم : اقسام تصمیم­گیری

درس سوم : چگونه درست تصمیم بگیریم؟

درس چهارم : تحلیل و درستی یا نادرستی تصمیم

درس پنجم : تفاوت تصمیم­گیری و تصمیم­سازی

درس ششم : هشت مهارت کلیدی حل مسأله

درس هفتم : تأثیر ارزشها در تصمیم­گیری

درس هشتم : خطاهای شناختی

درس نهم : شیوه­های مقابله با خطاهای شناختی

درس دهم : روند­های مختلف تصمیم­گیری

 

فصل دوم : خطاهای ذهنی تصمیم­گیری

درس اول : نقطه کور ذهن

درس دوم : خطاهای پس بینی

درس سوم : رفتار غیر متعارف ذهن در برابر اطلاعات منفی

درس چهارم : خطای خطی­ نگری
درس پنجم : خطای تنزیل اغراق­آمیز

درس ششم : خطای تفکر مثبت

درس هفتم : خطای بازملندگی یا بقا

درس هشتم : خطای فلترینگ خود ساخته یا خطای اطلاعات به اشتراک گذاشته شده

درس نهم : خطای شاه ماهی قرمز

درس دهم : خطای تفکر غالبی یا کلیشه­ای

 

دستاوردهای دوره

_ مفهوم تصمیم­گیری و ضرورت تصمیمات صحیح را فرا می­گیرید.

_ انواع تصمیم­گیری­ها را می­شناسید.

_ فرق بین تصمیمات خوب و بد را می­شناسید.

_ نتایج تصمیم گیری را تحلیل و درستی و نادرستی آن را در لحظه­ی تصمیم­گیری ارزیابی ­می­کنید.

_ فرق بین تصمیم­گیری و تصمیم­سازی را فرا میگیرید و اهمیت هرکدام را یاد می­گیرید

_ مهارت­های کلیدی تصمیم­گیری می­آموزید و بین آنها اولویت بندی می­کنید.

_ با انواع خطاهای ذهنی در هنگام تصمیم­گیری آشنا می­شوید.

_ راه­حل هرکدام از خطاها را آموزش می­بینید و در تصمیم­گیری­ها دیگر دچار خطاهای ذهنی نمی­شوید.

_ میزان تأثیر اولویت­ها و ارزش­ها را در تصمیم گیری می­آموزید.

_ خظاهای شناختی را می­آموزید و اهمیت آن را یاد می­گیرید.

_ راه­های مقابله با خطاهای شناختی را فرا می­گیرید..

_ روش­های مختلف تصمیم­گیری فرا می­گیرید و موانع تصمیم­گیری را میشناسید.

 

ویژگی­های خاص دوره

_ از مثال­های طلبگی و ملموس برای بیان مطالب استفاده شده است.

_ در ابتدا مطالب به صورت سوال محور بیان شده و سپس به مطالب اصلی پرداخته شده است.

_ مطالب به صورت دستبه بندی شده و مرتب بیان شده است.

_ از زیاده گویی و پرداختن به مسائل حاشیه­ای پرهیزشده است.

 

مولف دوره : سید حمید فتاحی معصوم ، سید حمید هاشمیان فلاح

مبلغ سرمایه گذاری : ۱۸۰۰۰تومان

 

دریافت دوره بدون خرید اشتراک

اطلاعات دوره

دسته‌بندی‌ها: ,

مدرس دوره

z nik
z nik نویسنده

شرکت در دوره مهارت عمومی چهار (تصمیم گیری)

ثبت نام و شرکت در دوره

فصل اول : تصمیم­گیری 

فصل دوم : خطاهای ذهنی تصمیم­گیری

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. سلام علیکم
  دوره مهارت عمومی چهار (تصمیم گیری)
  سوالات امتحان درس پنجم (تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی) ، تکرار سوالات درس چهارم (تصمیم خوب و تصمیم بد) بود.

 2. تو ازمون قبول نشدم چطور دوباره ازمون بدم

 3. با سلام
  دوره تون خیلی عالیه
  مطالب دروستون هم عالیه
  اگه بیشتر باشه دوره هاتون خیلی خیلی خوب میشه
  ممنون بابت زحماتتون…

 4. سلام و رحمةالله
  این اقدام شما بسیار ارزشمند و مفید است؛ به شخصه به آن بسیار نیاز داشته و دارم. ان‌شاءالله که خدا توفیقتان دهد که بهتر و گسترده‌تر در همه‌ی امور و دروس دوره‌های متعدد و متنوع برای علاقه‌مندان فراهم کنید.
  پیروز باشید.

 5. سلام و رحمةالله
  دوره‌های بسیار مفید و مهارت‌های ضروری قرار داده‌اید
  بسیار استفاده کردیم
  سپاسگزارم

 6. دوره خوب و مفیدی بود ، خصوصا قسمت خطاهای شناختی برای من جالب بود

 7. اشکال همه دوره ها اینه که گواهی ها همه مثل همند و با یک موضوع صادر میشه هیچ تفاوت بینشون نیست
  معلوم نیست چه دوره ای رفته یا نه

اطلاعات دوره

دسته‌بندی‌ها: ,

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com