درسنامه آشنایی با اصول مشاوره

aidamousapour · 12 خرداد 1399

توضیحات دوره:

از ابتدای خلقت انسان، برای برآورده شدن خواسته ها، در زمینه های مختلف فکری، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و مانند آن، مشاوره و راهنمایی امری ضروری بوده است. در واقع انسان به مشاوره نیاز دارد تا بتواند با استفاده از نظرهای دیگران بهترین راه را برای تأمین خواسته های خود انتخاب کند. انسان همواره برای اطمینان از رفتارها و عملکردهای خود، در عرصه های مختلف زندگی و حیات اجتماعی، به نظر مشورتی و تأیید دیگران – به ویژه الگوهای فردی و مطلوب و محبوب و شایستگان جامعه- نیاز دارد.

به تدریج که جامعه سنتی به جامعه پیشرفته و صنعتی تبدیل شد، ارتباط انسان ها با یکدیگر نیز پیچیده تر شد. به همین دلیل شکل گیری صورت جدید و امروزی مشاوره با تغییر جامعه سنتی به جامعه صنعتی ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا در گذشته، شغل های گوناگون، رشته های تحصیلی متفاوت و راه های جدید ارتباطی، اعم از صوتی و تصویری، به شکل امروزی وجود نداشت و به دلیل سادگی موضوع، مشکلات به راحتی حل و فصل می شد.

امروزه با تغییر جهان، جامعه وضعیت کاملا متفاوتی پیدا کرده است و با ورود فناوری جدید، مسئله های جدیدی در زندگی انسانی مطرح شده است. پیدایش شغل های گوناگون، گسترش حوزه های تحصیلی، پیشرفت های علمی، رشد مکتب های مادی و مدرنیته و عامل های طبیعی و غیر طبیعی از جمله عامل هایی هستند که باعث تبدیل جامعه ساده به جامعه پیچیده شده اند. در نتیجه پیچیدگی جامعه اهمیت و ضرورت مشاوره و راهنمایی را دوچندان کرده است.

اطلاعات دوره

مدرس دوره

شرکت در دوره آشنایی با اصول مشاوره

پرداخت هزینه و شرکت در دوره
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com