فرم ثبت ایده

  • نام و نام خانوادگی ایده پرداز
  • (ایمیل)
  • کد ده رقمی
  • مثلا 1371
  • عنوان باید بازگو کننده چیستی ایده شما باشد.
  • لطفا بفرمایید ایده شما برای (پاسخ به چه نیازی/ برطرف کردن چه معضل و مشکلی/ برای کمک به پیشرفت چه اقدامی و...) طراحی شده و چگونه محقق می شود.
  • در مورد ایده خود نکات و مواردی را بازگو کنید که داوران را برای پذیرفتن ایده شما مجاب کند. مانند ویژگی هایی از قبیل: نوآوری ایده شما، مزیت های آن نسبت به موارد مشابه داخلی یا خارجی در صورت وجود نمونه مشابه، تخصصی که در انحصار شماست و بقیه از تولید آن عاجزند، و ....
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com