درس 1 از 9
درحال پیشرفت

مقدمه

z nik · 26 تیر 1399

آیا تابه حال فکر کرده اید که چرا برای تبلیغ کالا این همه هزینه می شود؟ آیا شرکت تجاری می تواند بدون تبلیغ، فعالیت های تجاری خود را به طور مطلوب ادامه دهد؟ آیا می دانید که شیوه های تبلیغ، مهم تر از خود تبلیغ است؟ آیا می دانید که تبلیغ فقط برای  فروش کالا و جذب مشتری نیست، بلکه بسیاری از موضوعات در زمینه های مختلف فرهنگی، مذهبی، اعتقادی، سیاسی، آموزشی و مانند آن به شدت به تبلیغ نیاز دارد؟ برای ارائه مطلب علمی یا عرضه کتاب، از چه شیوه هایی باید استفاده کرد؟ آیا تبلیغ، مؤلفه های مختلف دارد؟ در این درسنامه، به ماهیت تبلیغ، اهمیت تبلیغ و شیوه های آن می پردازیم.

در دنیای امروز، فناوری و پیشرفت های صنعتی و غیر صنعتی، سراسر جهان را فراگرفته است و هرچه زمان می گذرد، مردم به ابزارهای جدید رفاهی وابسته تر می شوند و از معنویات و آموزه های دینی فاصله می گیرند. همین امر سبب نگرانی مسئولان فرهنگی و دینی شده است. وجود تبلیغات ضددینی و ضدانسانی از یک سو و ایجاد رعب و وحشت روانی از سوی دیگر، این نگرانی ها را شدت بخشیده است. یکی از عامل های ایجاد یا رفع این نگرانی ها تبلیغات است. از این رو وظیفه هر مسئول دینی و فرهنگی(در راس آنها، طلاب حوزه های علمیه) است که با مفهوم تبلیغ، شیوه های تبلیغ، عامل های اثرگذار در تبلیغ، مانع های انتقال پیام تبلیغ و دیگر موضوعات مربوط به تبلیغ، آشنا گردد و بتواند با استفاده از شیوه های روان شناختی تبلیغ، وظیفه خود را در حد توان ادا کند.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com